Plan van Aanpak CO2-neutraal: welke energie overtuigingen hanteert u?

Geplaatst op 20 november 2017
Geschreven door
Categorie Verduurzaming van vastgoed

Er ligt een grote uitdaging om het energiegebruik in de bebouwde omgeving te reduceren. Er komt meer en meer het besef dat corporaties hierbij een belangrijke rol (moeten) gaan vervullen. Duurzaamheid is het “geiten wollen sokken thema” ontstegen. Het thema raakt zowel de afdeling Wonen (betaalbaar en gezond), de afdeling Vastgoed (isoleren en installaties) en de afdeling Financiën (financiering en financiële continuïteit).

Op bestuurlijk niveau moet invulling gegeven worden aan de samenhang tussen deze thema’s en dat ook nog eens binnen de specifieke dynamiek met bijvoorbeeld de lokale politiek. Dit artikel is de eerste in een reeks waarin we ingaan op de overtuigingen die ten grondslag kunnen liggen aan de duurzaamheidsambities. Dit artikel gaat in op de prijs van energie. Wordt energie gratis voor uw huurders?

Op weg naar CO2-neutraal

De corporatiesector maakt werk van de bijdrage van de CO2 ambities van BV Nederland. Op individueel niveau worden veel initiatieven ondernomen en worden experimenten met nieuwe technieken uitgevoerd. Op sectorniveau is de afspraak gemaakt dat corporaties in 2018 een plan van aanpak opstellen hoe zij in 2050 CO2 -neutraal zijn. Er is een tool beschikbaar gesteld vanuit Aedes om een indicatie te krijgen wat deze ambitie vereist aan investeringen in euro’s en opleveren in CO2 -reductie. Er zijn veel initiatieven, maar hoe pakt u CO2-neutraal gestructureerd aan?

Het Plan van Aanpak CO2-neutraal

Met een aantal corporaties hebben wij een Plan van Aanpak CO2-neutraal opgesteld. In 4 stappen en met 15 bijbehorende activiteiten wordt toegewerkt naar een zogenaamd “Energetisch vlekken plan”.

Hoe ver bent u met uw plan?

Wij merken dat het verleidelijk is om direct in technische oplossingen te gaan denken. Het risico is dan levensgroot dat u in dat geval niet de maatschappelijke bijdrage levert die u wilt en kunt leveren. Het lijkt een open deur, maar begin bij stap 1. Stap 1 in ons Plan van aanpak CO2-neutraal bestaat onder andere uit: de afbakening en het vaststellen van definities, overtuigingen en strategische keuzes.

Duurzaamheid is een breed thema. Welke afbakening kiest u en spreekt iedereen dezelfde taal? Wij zien helaas dat in het management, bij het bestuur en bij de Raden van Commissarissen termen als energie-neutraal, CO2-neutraal en NOM soms nog onduidelijke begrippen zijn. Heeft u de neuzen dezelfde kant op? Een volgende stap is het vaststellen welke overtuigingen in uw organisatie ten grondslag moeten liggen aan uw plan van aanpak?

Het bepalen van de energie overtuigingen van uw corporatie zijn essentieel om te kunnen komen tot een gestructureerde aanpak en uitvoering van het Plan van Aanpak CO2 -neutraal. In deze reeks artikelen behandelen we een aantal overtuigingen die u kunt gebruiken in stap 1. De eerste overtuiging gaat over de prijs van energie. Wordt energie gratis voor uw huurders?

Wordt energie gratis voor uw huurders?

Met enige regelmaat popt hij weer op; de one-liner “energie wordt toch gratis”. Vaak gebruikt door een zogenaamde non-believer (laten we de naam Trump maar niet gebruiken). Op zich valt er wel iets voor te zeggen. De technologische ontwikkeling voor met name wind- en zonne-energie gaat snel, heel snel zelfs. Daardoor lijkt er een drukkende effect op de prijs van energie te ontstaan. Als we ons beperken tot de bebouwde omgeving dan is energievoorziening vaak (nog) gas voor verwarmingen (en tapwater) en elektriciteit voor huishoudelijk gebruik. De prijs die huurders daarvoor betalen bestaat sowieso voor 60% tot 80% uit belastingen. En, de overige 20 tot 40% is ook nog voor een (aanzienlijk) deel het vastrecht.

Recent waaide het weer eens hard in het weekend in Duitsland. In Duitsland staan veel windmolens en er was dus veel windenergie beschikbaar. In het weekend is de vraag lager. Als het aanbod stijgt en de vraag gelijk blijft … U raadt het al, de prijs daalt. Dat ging zelfs zo hard dat de energie (dus exclusief belasting en vastrecht) gratis en zelfs negatief werd. Is dit een incident of een voorbode? Als er maar genoeg aanbod is wordt energie vanzelf gratis. Of, toch niet? De opwekking van energie kost toch iets? Wat is anders het business model van een windmolen- of een PV-park? Advertenties als bij google?

Dezelfde vraag kan gesteld worden voor het transport van energie. Daar moet toch ergens een bedrijf iets aan verdienen? Er moet dus iemand ”iets” betalen om op lange termijn een gezond business model te hebben. Mooi dus als energie (exclusief belastingen en vastrecht) een paar dagen per jaar gratis is. Wat moeten uw huurders die andere 360 dagen? Is er al een (betaalbare) batterij die zonne-energie van overdag kan opslag voor huishoudelijk gebruik in de avond? Misschien wel, maar ook voor twee dagen? Voor een week? En, voor zomer versus winter? Kortom, “energie wordt gratis” klinkt leuk, maar is het ook reel voor zeg 2030?

Dat technologische ontwikkeling kan bijdragen aan een structureel lagere prijs op lang termijn lijkt een verdedigbare stelling. Echter, laten we daarbij niet vergeten dat 60 tot 80% van wat de huurder betaalt bestaat uit belastingen en de rest voor een belangrijk deel uit vastrecht. Zelfs een halvering van de energieprijs betekend voor de huurder maar een voordeel van circa 10% op de maandelijkse energierekening. Dus gratis?

Welke overtuiging voor de energieprijs hanteert u voor het Plan van Aanpak CO2 -neutraal?

Wilt u ook aan (gestructureerd) aan de slag met uw Plan van Aanpak CO2 neutraal? Op het gebied van duurzaamheid en verantwoord investeren biedt Finance Ideas Academy opleidingen die u concreet verder helpen in uw duurzaamheidsopgave:

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons voor een maatwerk en/of incompanyopleiding of voor een goed advies bij uw vraagstuk.

Finance Ideas kan u ook ondersteunen bij het opstellen van uw Plan van Aanpak met bijvoorbeeld projectmanagement, trainingen en werksessies om definities, overtuigingen en strategische keuzes vast te stellen. Uiteraard kunnen wij een doorrekening maken om de financiële impact op jaarbasis van uw Plan van Aanpak CO2 -neutraal te bepalen. Neem gerust contact op voor uw vraag.

Auteur

  • Jeroen Dungelmann
    Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...