Plan van Aanpak CO2-neutraal: bent u overtuigd van de urgentie?

Geplaatst op 16 december 2017
Geschreven door
Categorie Verduurzaming van vastgoed

Er ligt een grote uitdaging om het energiegebruik in de bebouwde omgeving te reduceren en corporaties beseffen meer en meer dat zij hierin een belangrijke rol moeten gaan vervullen. Duurzaamheid is het “geiten wollen sokken thema” ontstegen. Het thema raakt Wonen (betaalbaar en gezond), Vastgoed (isoleren en installaties) en Financiën (financiering en financiële continuïteit). Op bestuurlijk niveau moet invulling gegeven worden aan de samenhang tussen deze thema’s en dat ook nog eens binnen de specifieke dynamiek met bijvoorbeeld de lokale politiek.

Deze reeks artikelen gaat in op het vaststellen van de overtuigingen. Het bepalen van de overtuigingen is essentieel om te kunnen komen tot een gestructureerde aanpak en uitvoering van het Plan van Aanpak CO2-neutraal. Welke overtuigingen liggen ten grondslag aan uw plan van aanpak? Het eerste artikel ging in op de prijs van energie. De overtuiging die in dit artikel centraal staat is de urgentie van het probleem. Dit artikel gaat in op de urgentie. Is het een urgent probleem?

Stappenplan CO2-neutraal

In het eerste artikel uit deze reeks zijn de vier stappen uit het stappenplan van Finance Ideas beschreven om te komen tot een Plan van Aanpak CO2-neutraal in 2050.

Stap 1 in het Plan van Aanpak CO2-neutraal bestaat onder andere uit: de afbakening en het vaststellen van definities, overtuigingen en strategische keuzes.

Een urgentieverklaring voor CO2-neutraal?

In noodgevallen kunnen (potentiele) huurders voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Daarvoor hebben zij u een urgentieverklaring nodig. Deze urgentieverklaring kan onder voorwaarden bijvoorbeeld verstrekt worden bij dreigende dakloosheid of financiële of medische problemen.

Oftewel, situaties die in het Eisenhouwer model zowel belangrijk als urgent als zijn. Het Eisenhouwer model is een simpele manier om slim je doelen te halen. Het gaat om prioriteiten stellen, beslissingen nemen en vooral het verschil tussen urgent en belangrijk.

Dwight D. Eisenhouwer, de 34ste president van de Verenigde Staten, hanteerde “urgentie” en “belangrijk” om zijn tijd effectief te besteden. Zaken die belangrijk zijn ga je doen (urgent) of inplannen (minder urgent). Zaken die niet belangrijk zijn maar wel urgent ga je delegeren (aan iemand waarvoor ze wel belangrijk zijn) en zaken die niet belangrijk zijn en niet urgent gaan we elimineren. Het moge duidelijk zijn dat de urgentieverklaring voor huurders van toepassing is voor (maatschappelijk) belangrijke zaken met een (sociale) urgentie. Moet CO2-neutraal misschien dan ook een urgentieverklaring krijgen?

De belangrijkverklaring voor CO2-neutraal is er al.

Vinden we CO2-neutraal ook belangrijk? Het klimaatakkoord van Parijs is door 177 landen ondertekend. Zij vinden het belangrijk dat de opwarming van de aarde een halt wordt toegeroepen. Ieder land heeft zich gecommitteerd om in 2018 een plan van aanpak op te stellen met concrete plannen. Nederland geeft daar invulling aan met het Energieakkoord en het Klimaatakkoord dat in 2018 wordt opgesteld.

Aedes heeft in haar Vernieuwingsagenda opgenomen dat iedere corporatie in 2018 een plan maakt om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Internationaal, nationaal en in de corporatiesector wordt de reductie van CO2 dus belangrijk gevonden.

Herkent u dat ook in uw eigen werkveld? Verwachten bijvoorbeeld gemeenten of huurders dat u aan de slag gaat met de CO2-reductie van uw bezit? Of is er een interne druk vanuit de organisatie of een intrinsieke motivatie bij uzelf? Een corporatie opereert veelal in driehoek van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Meer en meer ontstaat het inzicht dat “de aanpak van CO2-neutraliteit” de betaalbaarheid en de kwaliteit in de kern raken.

Dat zijn twee mogelijke redenen om het label “belangrijk” te krijgen. Dan nog de beschikbaarheid, wat als er een labelplicht komt? Misschien alleen bij verkoop, zoals steeds vaker in prestatieafspraken wordt overeengekomen, maar misschien ook wel voor de hele portefeuille. Komt de belangrijkverklaring vanuit uzelf en/of externe factoren?

Hoeveel CO2-budget hebben we nog?

Om de ambitie van maximaal 2 graden opwarming van de aarde te realiseren mag er tot en met 2050 nog zo’n 1.000 miljard ton CO2 worden uitgestoten. De bijdrage van Nederland aan deze reductie, ons CO2-budget, is ongeveer 3.000 mega ton. Daar moeten we het dus mee doen tot en met 2050.

Dat budget werkt hetzelfde als bij u en mij thuis. Ik kan mijn maandelijkse budget in 25 dagen opmaken, maar waar leef ik dan de rest van de maand van?

 

We stoten in Nederland momenteel met zijn allen ruim 150 mega ton CO2 per jaar uit. Als we zo verder gaan dan is ons CO2 budget in 2034 op. Inderdaad, in 2034 al! Dan hebben we dus 16 jaar een probleem. We kunnen dat als Nederland(ers) toch niet laten gebeuren. Hoe langer we wachten hoe meer en hoe sneller we daarna moeten gaan reduceren.

Met de al voorziene maatregelen kunnen we dat wellicht oprekken naar 2040. We zijn er echter nog lang niet. Wat zou u uw kinderen of huurders adviseren als ze telkens voor het einde van de maand door hun budget heen waren?

Kortom, het is best aannemelijk dat we een belangrijk en urgent probleem op te lossen hebben met elkaar. Welke overtuiging voor de urgentie van het Plan van Aanpak CO2-neutraal hanteert u? In de terminologie van Eisenhouwer, wat is uw strategie: “doen”, “plannen”, “delegeren” of “elimineren”?

Aan de slag met uw Plan van Aanpak CO2 -neutraal?

Wilt u ook (gestructureerd) aan de slag met uw Plan van Aanpak CO2 neutraal? Op het gebied van duurzaamheid en verantwoord investeren biedt Finance Ideas Academy opleidingen die u concreet verder helpen in uw duurzaamheidsopgave:

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons voor een maatwerk en/of incompanyopleiding of voor een goed advies bij uw vraagstuk. Ik wissel graag met u van gedachte over uw aanpak voor het Plan van Aanpak CO2-neutraal. Neem gerust contact op voor uw vraag.

Auteur

  • Jeroen Dungelmann
    Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

co2-neutraal financiering