Overgangsregeling verhoging BTW-tarief

Geplaatst op 12 september 2012
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Het normale BTW-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Voor corporaties levert die tariefsverhoging een extra kostenpost op omdat zij in veel gevallen geen BTW in aftrek kunnen brengen. Het is raadzaam om nog zoveel mogelijk gebruik te maken van de overgangsmaatregelen die zijn getroffen in verband met de tariefsverhoging.

Algemene overgangsregeling

Voor goederen en diensten die worden geleverd vóór 1 oktober 2012 geldt het BTW-tarief van 19% (ook al wordt de factuur na die datum verstuurd). Als een levering van goederen of een dienst plaatsvindt op of na 1 oktober 2012 geldt daarvoor het BTW-tarief van 21% (ook al is de factuur vóór die datum verstuurd).

Overgangsregeling voor levering van vastgoed

Voor bouwprojecten die zijn gestart vóór 1 oktober maar die pas daarna worden opgeleverd, is de volgende overgangsmaatregel getroffen:

  • bij (vóór 1 oktober 2012 gesloten) koop- en aannemingsovereenkomsten betreffende onroerende zaken die nog niet zijn (op)geleverd op 1 oktober 2012, is het moment waarop de termijnbetaling contractueel is verschuldigd bepalend voor het BTW-tarief. Dus voor termijnen die contractueel vervallen vóór 1 oktober 2012, blijft het 19%-tarief gelden – en voor termijnen die contractueel vervallen op of na 1 oktober 2012, gaat het 21%-tarief gelden;
  • als een contract om een woning te leveren is gesloten vóór 28 april 2012 blijft het 19%-tarief gelden voor de termijnen die op grond van die overeenkomst vóór 1 oktober 2013 zijn vervallen. In dat geval gaat het 21%-tarief dus alleen gelden voor termijnen die vervallen op of na 1 oktober 2013.

Voor projecten waarbij de integratieheffing van toepassing is, is ook een overgangsregeling getroffen. De integratieheffing houdt in dat de corporatie die op eigen grond huurwoningen laat bouwen, over alle ´voortbrengingskosten´ van die woningen BTW moet afdragen aan de belastingdienst. Tot de ´voortbrengingskosten´ behoort volgens de wet ook de eigen grond. (Overigens loopt er op dit moment een procedure bij het Europese Hof over de vraag óf eigen grond wel tot de voortbrengingskosten gerekend moet worden.)

BTW-tariefsverhoging

In verband met de BTW-tariefsverhoging geldt de volgende overgangsregeling voor de integratieheffing: als de bouwopdracht is verleend vóór 1 oktober 2012, blijft het 19%-tarief gelden voor:

  • het deel van de voortbrengingskosten (zoals de aanneemsom) waarvan de termijnen zijn vervallen vóór 1 oktober 2012;
  • de grondkosten die deel uitmaken van de voortbrengingskosten.

Vragen en antwoorden

Op 6 augustus 2012 heeft het ministerie van Financiën een lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd, waarin dieper wordt ingegaan op de BTW-tariefsverhoging. Deze lijst kun u hier inzien. Uiteraard is de btw-verhoging ook onderdeel van onze opleiding Omzetbelasing in de praktijk die op 13 november wordt verzorgd.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Risicomanagement voor dummies