Overeenstemming over werkdomein corporaties

Geplaatst op 2 september 2013
Geschreven door
Categorie Woningwet

Het kabinet heeft met Aedes overeenstemming bereikt over het werkdomein van corporaties, het toezicht, de verhuurdersheffing en de scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de gemaakte afspraken.

Verhuurdersheffing

 • De verhuurdersheffing wordt conform het Woonakkoord ingevoerd
 • De potentiële huuropbrengsten blijven conform het huidige beleid, ook bij invoering van een huursombenadering

Investeringen

 • In ruil voor de verhuurdersheffing vervalt de BTW-integratieheffing
 • In 2018 en 2019 komt uit het energieakkoord in totaal € 400 miljoen beschikbaar voor energiebesparende maatregelen

Werkdomein

 • Corporaties mogen in niet-DAEB investeren als het volkshuisvestelijk beleid van een gemeente daarom vraagt en als daarvoor geen commerciële partijen te vinden zijn
 • Niet-DAEB mag niet met WSW-geborgde leningen worden gefinancierd

Toezicht

 • Het WSW krijgt een grotere rol bij de sanering van corporaties (beoordeling van saneringsplannen en de berekening van saneringssteun)

Scheiding DAEB en niet-DAEB activiteiten

 • De corporatie mag kiezen tussen een administratieve of juridische scheiding
 • Het uitgangspunt is dat beide takken zowel bij een juridische als bij een administratieve scheiding levensvatbaar en daartoe zelfstandig financierbaar zijn
 • Bij de keuze voor administratieve scheiding komt de corporatie onder een zwaarder toezichtsregime (zowel financieel als toezicht op marktverstoring)
 • Bij een juridische scheiding is een bestuurlijke verbinding toegestaan tussen moeder en dochter, zolang de moeder een lening heeft uitstaan bij de dochter
 • Bij de start van de splitsing tussen DAEB en niet-DAEB wordt er een marktconforme (interne) lening van de DAEB tak aan de niet-DAEB tak verstrekt
 • Op het moment dat de geborgde leningportefeuille dient te worden geherfinancierd, wordt de interne lening proportioneel omgezet in een ongeborgde lening

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Financiering bij juridische splitsing corporaties grote opgaveConcept Novelle Woningwet