Zorginkomen, zorgwoning en huurtoewijzing: vernieuwde training inkomensregistratie

Geplaatst op 31 augustus 2017
Geschreven door
Categorie Algemeen

Na anderhalf jaar “Passend toewijzen” wordt steeds duidelijker waar bij inkomensregistratie de knelpunten zitten. Tegelijkertijd blijkt dat de zogeheten ‘80-20 regel’ ook hier opgaat: bij het merendeel van de huurtoewijzingen zijn de inkomens vrij eenvoudig over te nemen uit de daarvoor bedoelde inkomensverklaringen van de Belastingdienst, of uit de aanslagen voor de inkomstenbelasting. Ook de afgelopen jaar gestarte route via DigID heeft hierbij duidelijk geholpen.

Maar dan de andere kant van de 80-20: die gevallen waarin moet worden gewerkt met actuele inkomensgegevens, omdat de situatie van de klant afgelopen jaar is veranderd, of omdat de fiscus eenvoudigweg aangeeft geen inkomensgegevens voor handen te hebben.

Een bijzondere groep

Maar ook een doelgroep die de laatste jaren steeds vaker voor lijkt te komen, is die van de kandidaat-huurders met een zorgindicatie. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de ontvlechting van wonen en zorg, maar ook met de tendens van langer zelfstandig willen of moeten wonen. Maar ook zien we steeds vaker kandidaat-huurders met een inkomen uit Persoonsgebonden budget (PGB).

Het Persoonsgebonden budget

Ook deze PGB’s roepen regelmatig vragen op. Is het inkomen? Hoe leg ik het vast? Om welke documenten gaat het nou? Wie even een blik werpt op de website van het SVB zal merken dat dit nog niet altijd even simpel is. Soms maken degene die zorg ontvangt en degene die zorg verleent deel uit van hetzelfde huishouden. Hoe dan te handelen?

In de vernieuwde training Inkomensregistratie komen verschillende praktijksituaties met zorgbehoevenden en het verhuren van zorgwoningen (al dan niet intermediair via zorginstellingen) aan bod.

Ook is er ruimschoots aandacht voor veel voorkomende loonstroken en uitkeringsspecificaties, en natuurlijk kijken we ook nog eens goed naar de zzp-ers (inmiddels goed voor zo’n 10% van de werkzame beroepsbevolking in Nederland).

Praktijk is het sleutelwoord in de vernieuwde training Inkomensregistratie. We werken met een groot aantal nieuwe cases die ‘uit het leven gegrepen’ zijn, waardoor de dagelijkse toepasbaarheid optimaal is. Ook hebben we in het cursusmateriaal een aantal handige checklists opgenomen, zodat het werken met actuele inkomensgegevens, loonstroken en zorgsituaties beter, nauwkeuriger en gemakkelijker gaat. Zodat passend toewijzen niet zoiets als ‘passend afwijzen’ wordt.

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensregistratie bij intermediaire verhuur: 'uw inkomen, onze zorg'?