Sandra Adrianow (SOR): “Opstellen Scheidingsvoorstel bevordert scherpstellen strategie en toekomstperspectief”

Geplaatst op 9 juni 2016
Geschreven door
Categorie Woningwet

Een van de meest impactvolle operaties binnen de implementatie van de woningwet is wel het scheidingsvoorstel. Woningcorporatie SOR is met dit project inmiddels ver gevorderd. Wij spraken met projectleider Strategie en Beleid Sandra Adrianow.

Sandra, hoe hebben jullie dit project aangevlogen?

Begin 2015 hadden wij al ons projectplan opgesteld. We hebben daarbij 3 aparte lijnen onderscheiden, namelijk de governance, de administratieve organisatie en het scheidingsvoorstel. Om dit geheel in goede banen te leiden is er een stuurgroep in het leven geroepen, en vanuit mijn functie van projectleider bewaak ik met de Stuurgroep voortgang en deadlines. Ons scheidingsvoorstel is inmiddels gereed. Nu verschuift de focus naar de administratieve inrichting en de afstemming met de gemeenten, huurdersorganisatie en WSW t.b.v. de zienswijzen.

Dat wordt nog spannend. of niet?

Nou, gelukkig hebben we al met de gemeente Rotterdam om tafel gezeten, bewust de communicatie opgezocht om het zo maar te zeggen. Voor wat betreft die afstemming met de zienswijze zijn we dus redelijk optimistisch gestemd. Vanuit diezelfde gedachte hebben we ook de huurdersorganisatie gelijk bij onze plannen meegenomen. Ook het WSW is geïnformeerd voordat we formeel de zienswijze gaan vragen. Maar het doorvoeren van de aanpassingen in de administratieve organisatie wordt natuurlijk nog een beste klus.

Welke aspecten zijn specifiek voor jullie organisatie?

Wij worden als categorale instelling met onze specifieke doelgroep ’50-plussers’ wel met wat beperkingen geconfronteerd. Zo bestaat maar liefst 25% van ons bezit uit zorgvastgoed. Dat betekent dat we voor dat deel afhankelijk zijn van het wel en wee van de zorginstellingen die bij ons huren; het betreft maar liefst 21 verpleeg- en verzorgingshuizen die van ons worden gehuurd. Hierop kun je dus niet zozeer zelf een strategie of toekomstvisie bepalen, je zult vooral goed op de hoogte moeten blijven van de plannen en ontwikkelingen bij de desbetreffende zorginstellingen en daarop acteren.

Daarnaast staan wij onder verscherpt toezicht sinds november 2014. Overhevelen van DAEB naar niet-DAEB is dus niet mogelijk, en de financiële ratio’s liggen onder het vergrootglas.

Daarom hebben we in onze toekomstvisie voor de komende 10 jaar een knip aangebracht: de eerste vijf jaar ligt onze focus (naast de nodige verbetertrajecten) op de ombouw van zorgvastgoed, en in de volgende vijf jaar kunnen we weer vol gaan voor onze ambities zoals betaalbaarheid en duurzaamheid.

Wat zou je in dit verband nog willen meegeven aan collega’s?

Het opstellen van het scheidingsvoorstel dwingt je als organisatie om na te denken over je strategie, je toekomstperspectief. Wat wil je als organisatie en wat kan je. De sessies die in dit kader hebben plaatsgevonden hebben een beeld van ons toekomstperspectief opgeleverd. Het mooie is dat je dit op alle niveaus doet, en dus met elkaar bepaalt welke keuzes je maakt, op basis waarvan je samen verder op weg gaat.

“AAN HET WOORD” is een serie in interviews van Finance Ideas Academy waarin we projectleiders uit de branche interviewen over hun ervaringen. 

Heeft u ook een vraag die u aan een collega zou willen stellen?
Of zou u misschien zelf geïnterviewd willen worden voor een volgende editie? Neem dan contact op met onze docenten.

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Het scheidingsvoorstel: de strategische keuze begrijpelijk uitgelegdWelke huurders kunnen een zienswijze geven op uw scheiding?