Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Verantwoord investeren

Verantwoord investeren

Verantwoord investeren

Naar verantwoorde keuzes in uw investeringsprogramma

Koninklijke NBA 7 PE uur punten

In een oververhitte woningmarkt staan corporaties voor een nieuwe periode van investeringen in beschikbaarheid en duurzaamheid. Hierbij is niet alleen sprake van een nieuwbouwopgave, maar ook van investeringen in renovatie, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit. Deze investeringen vragen een gecontroleerd en verantwoord kader waarmee antwoord kan worden gegeven op de vraag: wanneer is er sprake van een goed project.

Kritische werkkaders bij financiële investeringen

Ook uw corporatie kan haar vermogen en financiële middelen maar eenmaal inzetten. Dus dat moet goed! Dat vraagt om een kritische beoordeling van projecten vanuit verschillende invalshoeken. Ook het sturingskader dat volgt uit het financieel reglement, het investeringsstatuut en de Governancecode vragen om kritische werkkaders bij financiële investeringen.

Hoe kunt u verantwoord en gecontroleerd investeren

Maar waaruit bestaat het afwegingskader, hoe kunt u strategische doelstellingen verankeren in de projectbeoordeling en welke financiële criteria worden gesteld? Hoe kunt u verantwoord en gecontroleerd investeren in uw bezit zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden om ook op langere termijn een bijdrage te kunnen blijven leveren aan bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelstellingen en presentatieafspraken rondom CO2-reductie en energiebesparingen?

Gezonde ruimte voor innovatie en vernieuwing

Te allen tijde is het uitgangspunt dat een project bijdraagt aan uw strategische doelstellingen en maatschappelijke prestaties, passend bij uw financiële mogelijkheden en risicoprofiel. Het financiële kader is aan forse wijzingen onderhevig nu WSW en Aw hebben aangegeven over te stappen van bedrijfswaarde naar beleidswaarde. Hoewel beide zijn gebaseerd op de kasstromen van de corporatie, is de berekeningssystematiek volledig anders. Juist voor investeringen heeft dit aanzienlijke gevolgen. Deze training plaatst investeringen in dit bredere perspectief en u leert hoe u kunt komen tot verantwoorde investeringskaders met een gezonde ruimte voor innovatie en vernieuwing en passend bij het nieuwe beleid van WSW en de Aw.

Praktische informatie

Duur

1 dag (09.30 – 17.00 uur)

Startdata

 • 8 april 2019
 • 17 juni 2019

Uw investering

€ 785 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Actualiteit binnen de corporatiesector
 • Relevantie van waarderingsbegrippen: marktwaarde, beleidswaarde en bedrijfswaarde
 • Verantwoorde kaders bij investeringen
 • Noodzaak en doel van investeringskaders
 • Componenten van een investeringsstatuut
 • Vertalen strategische afwegingen en doelstellingen
 • Afwegingen voorraadbeleid, aansluiting op doelgroep en markt
 • Objectieve beoordelingscriteria
 • Proces en verantwoordelijkheden
 • Financiële afwegingen
 • Rendementsberekeningen op basis van marktwaarde en beleidswaarde kasstromen
 • Investeringseffecten bij beleidswaarde en de verschillen met bedrijfswaarde
 • Het vaststellen van rendementseisen bij investeringen
Leerresultaten
 • U kent het strategisch kader op basis waarvan u een investering beoordeelt.
 • U weet op basis van welke objectieve en meetbare criteria u investeringsbeslissingen kunt nemen.
 • U weet uit welke onderdelen een verantwoord investeringskader bestaat.
 • U kent het financieel kader op projectniveau.
 • U kent het financieel kader op corporatieniveau (vanuit Aw, WSW en banken).
Praktijk cases
 • Waardering en rendementsberekeningen: De samenhang tussen waarde, rendement en risico
 • Haalbaarheidsanalyse van investeringsprojecten vanuit corporatie- en financieringsperspectief
Voor wie

Directeur-bestuurders, Financiële en economische managers en medewerkers die meer inzicht willen krijgen in de strategische en financiële afwegingskaders voor investeringsbeslissingen.

Uw docent
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Niels Kornegoor MSc RE
  Niels Kornegoor MSc RE Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...