Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Financiële sturing voor bestuur en toezicht

Financiële sturing voor bestuur en toezicht

Financiële sturing voor bestuur en toezicht

Financiële kaders op basis van beleidswaarde

Koninklijke NBA 6 PE uur punten

De turbulentie van de omgeving waarin u opereert is groot. Exploitatielasten van corporaties staan onder druk. De verhuurdersheffing snijdt er diep in, extra huurruimte is in veel gevallen beperkt en de beheerlasten moeten omlaag. Ook wordt per 2019 de bedrijfswaarde afgeschaft en wordt beleidswaarde ingevoerd.

Hoge verwachtingen van corporaties

Tegelijkertijd wordt juist nu veel van corporaties verwacht. De duurzaamheidsopgave, het in stand houden of verbeteren van leefbaarheid, betaalbaar houden van wonen, het op peil houden van de kwaliteit en het realiseren van nieuwe woningen. De onvermoeide druk op de financiële exploitatie in relatie tot de maatschappelijke opgave is dan ook een continu spanningsveld.

Financiële sturing voor bestuur en toezicht

Actuele kennis van financiële sturing is voor bestuur en toezicht een vereiste. Want de omgeving van de corporatie verlangt dat de corporatie financieel in control is. De ratio’s van WSW en de Aw worden vanaf 2019 gebaseerd op beleidswaarde. Bedrijfswaarde wordt afgeschaft. De opgave is om tot een samenhangend geheel van financiële ratio’s te komen in een duidelijk financieel sturingskader. Het recent opgestelde financieel reglement is hierin een prima kader, waarmee een duidelijke relatie tussen de strategie, de volkshuisvestelijke opgave en de financiële strategie wordt aangebracht. Het ‘omkatten’ van uw eigen normen naar beleidswaarde zal in 2018 vorm moeten krijgen.

Waarderingsmethodes

Deze training geeft inzicht in de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Hiernaast wordt aandacht besteedt aan de verschillende waarderingsmethodes van vastgoed en de waardebegrippen marktwaarde, beleidswaarde en het verschil met de bekende bedrijfswaarde.

Praktische informatie

Duur

1 dag (09.00 – 16.00 uur)

Startdata

 • 8 oktober 2019

Uw investering

€ 785 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Kaders en positie van de bestuurder bij financiële sturing
 • Waarderingsgrondslagen: marktwaarde, beleidswaarde en bedrijfswaarde
 • Toepassing verschillende waarderingsmethoden
 • Financiële sturing aan de hand van marktwaarde
 • Sturing op financieel en maatschappelijk rendement
 • Sturing van kasstromen en vermogen op beleidswaarde
 • Tijdswaarde van geld en rekenen op basis van kasstromen
 • Rendement van de bestaande portefeuille (direct en indirect rendement)
 • Rendementscriteria (IRR beleidswaarde, BAR en NAR) en afwegings- of beoordelingskaders
 • Het financieel reglement als sturingskader
Leerresultaten
 • U kent de samenhang tussen de verschillende financiële sturingsinstrumenten.
 • U kent de functie van het financieel reglement binnen financiële sturing.
 • U kent de (voor bestuur en toezicht) belangrijke begrippen bij financiële sturing.
 • U hebt basiskennis van de verschillende waarderingsmethodieken van het vastgoed en de context van die methodieken.
 • U begrijpt het bestuurlijke afwegingskader van bedrijfswaarde vs marktwaarde vs historische kostprijs.
 • U hebt inzicht in de relatie tussen financieel rendement en maatschappelijke inzet.
 • U kent de financiële kaders en de keuzes die u hierin kunt maken.
Praktijk cases
 • Waardering en rendementsberekening: de samenhang tussen waarde en rendement
 • Businesscase: portefeuillemanagement
Uw docent
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...