Vastgoedrekenen

Vastgoedrekenen

Rekenen aan marktwaarde en beleidswaarde

Als gevolg van de herziene Woningwet geldt voor woningcorporaties vanaf verslagjaar 2016 de verplichting het bezit tegen marktwaarde in verhuurde staat te waarderen. Dit betekent dat de waarde van het vastgoed bepaald wordt op basis van doorexploitatie, uitponding of een combinatie van beide door een belegger.

De kern van corporaties is dat zij niet marktconform exploiteren. Woningen worden beschikbaar gehouden voor de doelgroep, de huren zijn lager dan markthuren en het kwaliteits- en serviceniveau zijn hoger. De beleidswaarde is een marktwaarde met beklemmingen voor het corporatiebeleid. Aw en WSW gebruiken de beleidswaarde vanaf 2019 voor de financiële ratio’s (solvabiliteit en LTV) in hun beoordelingskader.

Opstellen waardering en complexindeling

De invoering van de nieuwe waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing, maar vergt gelijktijdig een aanzienlijke inspanning van corporaties. Waarderen op marktwaarde vraagt niet alleen aandacht voor de informatievoorziening binnen de organisatie, maar ook veel kennis van het bezit en het marktpotentieel hiervan. Dat geldt ook indien gekozen wordt voor de basisvariant van het handboek ‘modelmatig waarderen marktwaarde’, ook al is hierbij geen tussenkomst van een taxateur nodig. Zo dient veelal een nieuwe (waarderings)complexindeling opgesteld te worden en is de kwaliteit van beschikbare informatie soms ontoereikend.

Vaststelling van de marktwaarde van uw bezit

Hoewel een marktwaardeberekening van verschillende factoren afhankelijk is, kan deze gelukkig concreter gemaakt worden dan “wat de gek ervoor geeft”. In deze opleiding doorlopen we verschillende rekenmethodieken en leert u hoe u de diverse marktaspecten kunt laten meewegen in de vaststelling van de marktwaarde en beleidswaarde van uw bezit. Op basis van welke factoren bepaalt u de marktwaarde en de beleidswaarde? Hoe komt u tot een daadwerkelijke cijfermatige vaststelling van deze waarden? Hoe verhouden marktwaarde en beleidswaarde zich met andere waardebegrippen zoals de WOZ-waarde of bedrijfswaarde? Wat zijn de aandachtspunten ten aanzien van de waardering van BOG, MOG en zorgvastgoed? Door dergelijke vragen te beantwoorden, wordt u een volwaardig gesprekspartner van bijvoorbeeld uw taxateur.

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde

In het handboek ‘modelmatig waarderen marktwaarde’ dat door het Ministerie van BZK is uitgegeven, wordt corporaties de keuze geboden tussen het waarderen door middel van een ‘basis’ en een ‘full’ variant. In deze opleiding leert u waarderen op basis van zowel de ‘basis’ als de ‘full’ variant en leert u zodoende wat de effecten van en de verschillen tussen beide varianten zijn. De keuze heeft ook impact op de beleidswaarde die op basis van dezelfde uitgangspunten wordt berekend. Ook hierbij staan wij stil.

Vindt u deze cursus interessant?

Dan is de cursus Asset Management wellicht ook interessant voor u.

Praktische informatie


Duur

1 dag: 09.30 – 17.00 uur


Data

 • 11 april 2023 (regio Utrecht)
 • 15 juni 2023 (regio Utrecht)
 • 12 september 2023 (regio Utrecht)
 • 9 november 2023 (regio Utrecht)

Uw investering

€ 845 vrij van btw en excl. accommodatiekosten.


PE punten

Deelnemers ontvangen 7 PE studiepunten.

Programma ochtend

 • Waarderen op basis van marktwaarde
 • Vastgoedwaarden: bedrijfswaarde, marktwaarde, beleidswaarde, leegwaarde en WOZ-waarde
 • Tijdswaarde van geld
 • Rekenen op basis van kasstromen
 • Verschillen tussen marktwaarde, beleidswaarde en bedrijfswaarde
 • Marktwaarde woningen, BOG, MOG en zorgvastgoed
 • Belangrijkste parameters marktwaarde en beleidswaarde
 • Casus: berekenen marktwaarde complex

Programma middag

 • Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
 • Casus: berekenen marktwaarde en beleidswaarde aan de hand van ‘basis’ variant
 • Vaststellen parameters bij ‘full’ variant
 • Casus: berekenen marktwaarde en beleidswaarde aan de hand van ‘full’ variant
 • Evalueren verschillen en effecten ‘basis’ en ‘full’ variant
 • Taxatieprocessen en beoordelen van taxatiewaarden
 • Financiële sturing aan de hand van marktwaarde en beleidswaarde
 • Stappenplan marktwaarde en beleidswaarde
 • U kent de basisprincipes van rekenen aan vastgoed, waaronder tijdswaarde van geld, exploitatiekasstromen en disconteringsvoet
 • U kent de verschillen tussen bedrijfswaarde, marktwaarde, beleidswaarde, leegwaarde en WOZ-waarde
 • U begrijpt wat de verschillen zijn tussen de ‘basis’ variant en de ‘full’ variant van het handboek
 • U weet welke verschillende factoren de marktwaarde beïnvloeden
 • U kunt de marktwaarde en beleidswaarde van een complex berekenen op basis van de ‘basis’ variant
 • U kunt de marktwaarde en beleidswaarde van een complex berekenen op basis van de ‘full’ variant
 • U kent taxatieprocessen en kunt de taxatiewaarden beoordelen
 • U begrijpt hoe u marktwaarde en beleidswaarde kunt inzetten bij uw financiële sturing
 • Berekening marktwaarde en beleidswaarde voor een voorbeeldcomplex
 • Niels Kornegoor
  Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Corstiaan Verweij
  Corstiaan Verweij Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...