Ontwikkelingen in projectcontrol

Geplaatst op 14 januari 2012
Geschreven door
Categorie Woningwet

Er is weer veel gewijzigd rondom de beheersing van vastgoedontwikkeling. Ook de aankomende tijd blijft er nog genoeg in beweging. Zo is de discussie rondom de scheiding van DAEB en niet-DAEB nog niet afgerond, waardoor het nog onzeker is wat dit betekent voor veel projecten. Ook de nieuwe RJ645 heeft invloed op vastgoedontwikkeling. Door de discussie die los is gebarsten over het gebruik van derivaten, worden de financieringskosten van ontwikkelingen onzekerder. Op het vlak van fiscaliteiten zijn er ook ieder jaar gewijzigde regels en nieuwe jurisprudentie.

Staatssteun

De splitsing van projecten is een feit. Een deel dat met staatssteun ontwikkeld mag worden en een deel dat zonder staatssteun ontwikkeld mag worden. Onduidelijk is nog wel of de reguliere kasstromen en kasstroomwinsten op verkocht niet-DAEB vastgoed ingezet mogen worden voor nieuwe ontwikkelingen in het niet-DAEB deel. Het lijkt verstandig in ieder geval een businesscase achter de hand te hebben in geval deze kasstromen niet voldoende zijn óf als deze regel toch niet toegepast kan worden.

Verslaggeving

De nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor woningcorporaties kent een andere manier van het berekenen van de bedrijfswaarde. Ook is er een andere manier van het bepalen van het tijdstip waarop de onrendabele top verantwoord moet worden. Omdat de nieuwe bedrijfswaarde en onrendabele investering zullen afwijken van de eerder door bestuur en toezichthouders goedgekeurde waarden, zal een goede en tijdige uitleg noodzakelijk zijn.

Financiering

De beslissing om projecten wel of niet door te laten gaan, wordt door veel corporaties steeds verder uitgesteld tot zo dicht mogelijk op het moment dat de bouw van start gaat Dit komt door de toegenomen onzekerheid over de financierbaarheid van die projecten. Voor projectcontrollers leidt dit vaak tot meer voorcalculaties die ook nog eens actueler en sneller moeten worden aangeleverd.

Fiscaliteiten

Het realiseren van projecten met gebruikmaking van de integratieheffing zal steeds minder gebruikt worden door het aflopen van de overgangsregeling. Een goede splitsing van projecten naarbtw-belast en –onbelast is steeds belangrijker. De uitspraken van de laatste jaren over de pro-ratoregeling hebben wel weer geleid tot flinke teruggaven van btw. Wat er gaat gebeuren met de huidige regeling rondom fiscale resultaatberekening na het aflopen van de huidige vso is nog onduidelijk.

Meer weten over projectontwikkeling en de laatste ontwikkelingen op financieel terrein?

Genoeg stof dus om regelmatig van gedachten te wisselen met collega’s. Om altijd op de hoogte te blijven hebben wij

Het Projectcontrollers Platform

opgericht. Door het bijwonen van regelmatige bijeenkomsten blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en blijft u in contact met collega’s over alles rondom planeconomie en projectcontrolling. Bij deelname aan de bijeenkomsten ontvangt u toegang tot het netwerk via internet. Zo kunt u deelnemen aan discussies, standaarddocumentatie delen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Vraag hier meer informatie aan over het platform.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

De herziening van DAEB regels: een zegen of een vloek?Implementatietraject RJ-645 voor alle corporaties gelijk