Mailwisseling Herzien huurcontract intramuraal zorgcomplex

Geplaatst op 1 juni 2017
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Afzender: zorgverkoop@zorginstelling.nl
Aan: assetmanagement@woningcorporatie.nl
Onderwerp: Herzien huurcontract intramuraal zorgcomplex

Beste Woningcorporatie,

Vanaf 1 januari 2018 verdwijnt de NHC vergoeding voor intramuraal zorgvastgoed. De vergoeding wordt dan onderdeel van het integrale tarief voor intramurale zorg en dreigt op termijn onderhandelbaar te worden met ons zorgkantoor. Ik hoorde tijdens een kennismiddag van Finance Ideas dat zorginstellingen gemiddeld een korting verwachten van 5 tot 10 procent. Hier krijgen wij als het goed is in juli meer zekerheid over.

Zoals ongetwijfeld bij u bekend, hebben wij met uw corporatie in 2012 een huurcontract afgesloten voor de locatie Zonneweide. Wij zijn destijds een huur overeengekomen ter hoogte van de NHC en een jaarlijkse indexatie die gekoppeld is aan de inflatie.

Door een lagere bezetting hebben wij in de afgelopen jaren al flink toegelegd op de vastgoedexploitatie van Zonneweide. Nu wij overgaan naar integrale tarieven en een korting om onze oren krijgen van 5 tot 10 procent is het in onze ogen niet langer redelijk om de huidige huurprijs door te zetten. Geld dat is bestemd voor de zorg, moet nu worden ingezet om het huurcontract te financieren. Kunt u aangeven hoe wij dit probleem gezamenlijk kunnen oplossen zodat ook voor ons weer een rendabele exploitatie ontstaat?

Met vriendelijke groet,

De Zorginstelling

____________________________________________________

Afzender: assetmanagement@woningcorporatie.nl
Aan: zorgverkoop@zorginstelling.nl
Onderwerp: RE: Herzien huurcontract intramuraal zorgcomplex

Beste zorginstelling,

Het is bij ons bekend dat de bekostiging in de zorg gaat wijzigen en dat deze wijzigingen kunnen leiden tot een daling in de vergoeding die u voor het vastgoed ontvangt. Specifieke percentages zijn bij ons nog niet bekend, maar die vernemen we graag zodra daar meer duidelijkheid over bestaat.

Voordat wij een gesprek kunnen voeren over het eventueel aanpassen van de huurvoorwaarden, is voor ons als woningcorporatie van belang dat wij inzicht krijgen in de omvang van het financiële probleem dat u als zorginstelling boven het hoofd hangt. Ook is van belang of het vastgoed daadwerkelijk de oorzaak is van een eventueel financieel probleem.

U huurt locatie Zonneweide van ons, maar heeft ook diverse andere locaties in exploitatie. Kunt u ons inzicht geven in de totale vastgoedexploitatie van uw hele portefeuille en een opbouw laten zien van het vastgoedresultaat per locatie?

Op basis van dit inzicht bekijken wij graag of wij het richting onze huurders en interne en externe toezichthouders kunnen verantwoorden om de huurvoorwaarden aan te passen.

Zoals u weet, zijn ook onze middelen beperkt als gevolg van onder andere de verhuurderheffing. Als maatschappelijke partner zijn wij echter -onder voorwaarde van een goede onderbouwing- zeker bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor het in stand houden van de woonzorglocaties in ons gezamenlijke werkgebied. Wij wachten uw reactie daarom met interesse af.

Met vriendelijke groet,

De Woningcorporatie

Bron: Finance Ideas

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Welke investeringskaders gelden voor duurzaamheidsinvesteringen?Jaarrekening 2016, en daar voorbij