Kay Rutten, !Woon: “Kan niet, bestaat niet”

Geplaatst op 21 februari 2022
Geschreven door
Categorie Algemeen

Kay RuttenCijfers. Voor Kay Rutten, beleidsadviseur bij !Woon, waren cijfers een uitdaging. Om meer inzicht te krijgen in de corporatiefinanciën en volgde hij de Leergang CorporatieFinanciën. “Om huurdersorganisaties goed te kunnen adviseren, moet ik cijfers kunnen doorgronden.”

Is beleidsadviseur zijn een beetje ‘leuk’?

“Dit werk doe ik nu twee jaar, daarvoor werkte ik bij een corporatie, ook als beleidsmedewerker. Als huurder was ik actief betrokken bij een huurdersorganisatie, dat vond ik heel interessant. Toen ik deze vacature zag heb ik meteen gesolliciteerd, dit leek me veel leuker namelijk dan wat ik deed. Ik ben nog altijd blij met mijn overstap. Iedere corporatie heeft een huurdersorganisatie die recht heeft op ondersteuning, en dat is mijn taak als beleidsadviseur.”

Toch nog even: !Woon is geen corporatie. Wat zijn jullie wel?

“In Amsterdam had iedere wijk een huurteam om huurders te adviseren over de huurprijs, de servicekosten en het onderhoud. Die teams werden uitgebreid met bewonersondersteuners toen bewoners te maken kregen met renovatie of sloop. Uiteindelijk is dat alles samengegaan in stichting !Woon. Nu ondersteunen we ook eigenaar-bewoners en VvE’s. Daarnaast adviseren we dus huurdersorganisaties, zoals eerder gezegd.”

Helder. Terug naar uw werk. U miste kennis van cijfers?

“Ik heb geen financiële achtergrond. Als het – oneerbiedig gezegd – om cijfertjes ging, liep ik er nog net niet met een boog omheen, maar ik zocht het zeker niet op. Maar als ik goed wil adviseren moet ik de cijfers kunnen doorgronden en kunnen ‘lezen’. En misschien wel het belangrijkste: ik moet de goede vragen kunnen stellen aan corporaties – uiteraard na voorbespreking met de huurdersorganisaties – om helderheid te krijgen over waarom zij bepaalde beslissingen nemen. Bij mij leefde al langer de wens om daar meer inzicht in te krijgen. Deze leergang sloot precies aan bij mijn wensen: niet te basaal, maar ook niet zo specialistisch dat ik op voorhand al afhaakte.”

En? Klopte uw inschatting ook?

“Ja. Hoewel ik het pittig vond – het waren 5 modules en dat hadden er van mij ook 10 mogen zijn omdat dan de intensiviteit iets lager ligt – hadden we een fijne docent die zijn financiële knowhow goed kon vertalen en uitleggen aan leken zoals ik. Want dat is best wel een kunst, en die beheerste hij. Ik heb veel geleerd over solvabiliteit, balans, investeringsbeslissingen, beleidswaarde, sturing, huurbeleid, kasstromen en rendement. Allemaal zaken die aan bod kwamen.”

Was er een onderdeel waarvan u dacht: Eureka?

“Hoe investeringen tot stand komen vond ik heel interessant. Ik heb geleerd dat ‘kan niet’ niet bestaat. Het zijn altijd keuzen die een corporatie maakt: lagere huur betekent minder inkomsten, en dus minder geld voor bijvoorbeeld verduurzamen. Verduurzamen betekent een hogere huur, maar met dat geld kun je weer andere dingen doen. Dat zijn beleidskeuzen.”

Aha, beleidskeuzen. Dat moet u aanspreken als beleidsadviseur

“Precies. Dat begrijp ik, dat is mijn werk. Die koppeling tussen beleid en financiën is er nu bij mij. Ik kan nu veel beter uitleggen in overleggen met huurdersorganisaties waarom bepaalde keuzen worden gemaakt en zaken bespreken. Ik zit nu gewoon anders aan tafel, omdat ik mijn financiële basis heb verstevigd. Op voorhand kan ik betere vragen bedenken en die vervolgens stellen tijdens overleggen met corporaties.”

Meer weten over de leergang CorporatieFinanciën?

Wilt u meer weten over de inhoud van deze training? Bekijk het programma en de data. De training kan ook in company worden gegeven. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

  • Inzicht kerngetallen en rendementen
  • Samenhang financiële thema’s
  • Beslissingen en afwegingen maken
  • Intern de juiste vragen stellen
Control & Compliance

Wat leert u?

  • Financiële basiskennis
  • Inzicht begrippen en denkwijzen
  • Stukken interpreteren en beoordelen
  • Vragen stellen als sparringpartner

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...