Kansen tijdens de begrotingscyclus voor BTW-tarief bij renovatie

Geplaatst op 11 oktober 2013
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Met ingang van 1 maart 2013 geldt het 6% BTW-tarief voor renovatie en herstel van woningen die minimaal twee jaar in gebruik zijn. Deze regeling geldt, met het begrotingsakkoord van 11 oktober jl. nu tot 31 december 2014. Bij uitblijven van verdere verlenging zal per 2015 weer het normale BTW-tarief berekend worden over de renovatie werkzaamheden.

In uw aanstaande begrotingscyclus is het daarmee te overwegen ook in de planning én afronding van renovatie werkzaamheden zoveel mogelijk rekening te houden met deze regeling. Het voordeel zal u snel duidelijk zijn.

De regeling

Het verlaagde 6% BTW-tarief geldt alleen voor renovatie en herstel van woningen, en alleen voor de arbeidskosten. Het verlaagde BTW-tarief geldt dus niet voor de materialen die bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden worden gebruikt. Het verlaagde tarief geldt tot 31 december 2014. Het 6% BTW-tarief is alleen van toepassing als de renovatie-/herstelwerkzaamheden worden afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 31 december 2014.

Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Onder woningen worden verstaan: onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Ook de voor bewoning/(semi) permanent verblijf bedoelde ruimten in een bejaarden-, verpleeg- of verzorgingsinstelling worden als woning aangemerkt. Ook aanleunwoningen en studentenflats worden als woning aangemerkt.

Voor de toepassing van het 6% BTW-tarief maakt het niet uit wie de opdrachtgever voor de renovatie-/herstelwerkzaamheden is. Het verlaagde BTW-tarief kan dus ook worden toegepast als bijvoorbeeld woningcorporaties renovatie-/herstel-werkzaamheden in of aan hun woningen laten uitvoeren.

Het verlaagde BTW-tarief geldt ook voor:

  • het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden;
  • de arbeidskosten betreffende op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning, zoals kozijnen en dakkapellen;
  • de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.

De voorwaarden zijn vastgelegd in het Besluit van 28 februari 2013, nr. BLKB/ 2013/305M van de staatssecretaris van Financiën (let op dit is de oorspronkelijke regeling waarin nog gesproken wordt over de einddatum van 1 maart 2014).

Wat kunt u in 2014 nog besparen met deze regeling?

Zoekt u meer fiscale kennis?

In onze opleiding Belastingen voor Woningcorporaties op 7 en 14 november a.s. krijgt u een volledig overzicht van het fiscaal kader voor corporaties. Wanneer u specifieke verdieping zoekt is de opleiding VPB-aangifte in de praktijk op 8 en 9 oktober of de opleiding Omzetbelasting in de praktijk op 26 november mogelijk uw opleiding.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...