Jaarrekening 2016: zoeken naar (de) waarde

Geplaatst op 2 maart 2017
Geschreven door
Categorie Control & Compliance, Sturing op vastgoed & financiën

Het is begin maart. Een groot deel van het land heeft zich afgelopen weken overgegeven aan of het carnaval of de wintersport. Of beide.

Een deel van de achterblijvers is traditioneel druk gedurende deze eerste maanden met het opstellen van jaarcijfers. Of het nu gaat om beursgenoteerde ondernemingen of not-for-profit organisaties, of het nu gaat om harde deadlines voor analistenpresentaties, of om het verantwoording afleggen aan subsidieverstrekkers, de uitdaging blijft dezelfde: het zo snel mogelijk opleveren van relevante en betrouwbare informatie aan de buitenwereld.

Voor corporaties is het niet anders. Uiterlijk 1 juli 2017 moeten de jaarstukken, voorzien van het accountantsoordeel, zijn opgesteld, vastgesteld, goedgekeurd en ingediend bij de Autoriteit woningcorporaties. Dat klinkt als een ruime deadline, maar het speelveld is dit jaar wel heel ingrijpend gewijzigd.

Het jaar 2016 stond in het teken van het (her)overwegen van de strategie, het ophalen van de zienswijzen bij stakeholders en het opstellen van het scheidingsvoorstel. En de corporaties werden hierbij niet echt ondersteund door adequate tools om deze voorstellen aan te leveren.

De eerste helft van 2017 staat vervolgens in het teken van het opstellen van de jaarrekening. Een jaarrekening waar voor het eerst de marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag moet worden gehanteerd. En waar een hele wereld van wijzigingen achter vandaan komt: het herrekenen van de vergelijkende cijfers over 2015, het verwerken van de stelselwijziging, het herrekenen van de fiscale positie in de jaarrekening en nieuwe modellen voor de jaarrekening. En last but not least: het schrijven van goede toelichtingen hierbij. Dit geldt niet alleen voor de interne toezichthouders (RvC), maar ook voor de buitenwereld. Want het kan zomaar zo zijn dat het eigen vermogen in vergelijking met vorig jaar fors gaat toenemen als gevolg van de gewijzigde waardering. En dan is het goed om de buitenwereld uit te leggen dat dit niet betekent dat de miljoenen “opeens” op de plank liggen om te investeren…

Een paar praktische tips hierbij

Voor het berekenen van de vergelijkende cijfers moet het beginvermogen 2015 worden berekend. Het Ministerie biedt de mogelijkheid om dit relatief eenvoudig te doen door de stand eind 2015 terug te indexeren met de WOZ-waarde. Dit scheelt veel rekenwerk. Het Ministerie geeft wel aan dat dit met uw accountant moet worden afgestemd.

Een tweede tip: de meeste accountantskantoren hebben modellen gepubliceerd die corporaties kunnen gebruiken voor hun jaarrekening. Bekijk deze wel kritisch. Sommige modellen zijn bijvoorbeeld vaak uitgebreider in hun toelichting op de winst- en verliesrekening dan strikt wettelijk noodzakelijk is. Bepaal zelf wat u moet en wat u wilt publiceren.

Bloed, zweet en tranen… en opgelucht adem halen!

Het eerste halfjaar van 2017 betekent voor veel corporaties dus weer bloed, zweet en tranen, en opgelucht adem halen als de jaarstukken, de dVi en niet te vergeten het definitieve scheidingsvoorstel op tijd zijn ingediend. Met hopelijk betere tools om informatie aan te leveren.

En dan? Het jaar 2017 staat verder in het teken van het implementeren van de vereisten uit de Woningwet in de processen en systemen. Het borgen van bijvoorbeeld het financieel reglement in uw investeringsvoorstellen, het snappen en duiden van de uitkomsten van marktwaardering, maar ook het implementeren van de scheiding in uw administratie zal veel tijd en energie vergen. En onderschat de impact van deze implementatie op uw administratie niet. Tijdig starten scheelt veel correctiewerk voor eind 2017 en begin 2018.

Finance Ideas Academy biedt een keur aan opleidingen (met PE punten) die u hierbij kunnen ondersteunen. Naast de bestaande opleidingen bieden we in 2017 ook weer nieuwe trainingen die u helpen om uw sturing en verantwoording te optimaliseren. Zodat u volgend jaar ook weer kunt genieten van Carnaval of wintersport… of kunt genieten van een soepele afronding van uw jaarwerk over 2017.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Van WACC naar rendementseisEffect investeringen in duurzaamheid en kwaliteit op waarde: het bewijs tot dusver