Jaarrekening 2016, en daar voorbij

Geplaatst op 2 juni 2017
Geschreven door
Categorie Control & Compliance, Sturing op vastgoed & financiën, Woningwet

De zomer nadert. En voor de meeste corporaties is het een intensieve periode geweest om de jaarrekening en de dVi tot een goed einde te brengen. Zoals eind december al aangegeven, is het inderdaad bloed, zweet en tranen geworden om op tijd gereed te zijn. Of eigenlijk is het nog steeds bloed, zweet en tranen, met het oog op de magische datum van 1 juli 2017.

Het traject is niet gemakkelijk geweest. Het lang uitblijven van duidelijke modellen voor de jaarrekening, het verwerken van de stelselwijziging in de jaarrekening, en uiteraard de berekening van de marktwaarde hebben het tot een intensief traject gemaakt. Tot en met eind mei (!) hebben het ministerie, de Autoriteit woningcorporaties, de accountants en de opstellers van het Handboek Marktwaardering gebakkeleid over de uitkomsten van de waardering 2016 in vergelijking tot 2015. Inmiddels lijkt de rook hier opgetrokken en kunnen corporaties overgaan tot de afronding van hun jaarrekening, voor zover die nog niet gereed was.

En tussendoor nog even de woningwet implementeren

In de tussentijd loopt de implementatie van de Woningwet ook gewoon door. De beoordeling van de scheidingsvoorstellen door de Aw is zo goed als afgerond, waarbij de reactie van de Aw hier en daar wel tot vragen heeft geleid. En in circa 30 gevallen tot het opnieuw in moeten dienen van de dPi. Het definitieve scheidingsvoorstel moet uiterlijk 1 juli zijn ingediend, overigens niet voorzien van een accountantsverklaring.

Compliant worden

2017 staat verder in het teken van het compliant worden met de vereisten uit de Woningwet. Dit raakt meerdere terreinen, zoals het beschikken over adequate statuten en reglementen, het inrichten van de control functie, en het verrichten van diensten voor derden

Onderdeel van dit compliance traject is ook het implementeren in de processen en systemen. Vanaf 1 januari 2018 dient u immers in uw administratie de scheiding aan te kunnen brengen tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten.

Voldoende uitdagingen voor de rest van het jaar dus. De Finance Ideas Academy biedt een keur aan opleidingen die u hierbij kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de Masterclass Woningwet compliance, of de training Implementatie Administratieve scheiding. Maar ook trainingen over Governancecode Woningcorporaties, of over hoe en wat u nu moet en kunt met Marktwaarde als corporatie en/of RvC.

Een incompany opleiding gericht op uw situatie en met eigen praktijkcasus is uiteraard mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Mailwisseling Herzien huurcontract intramuraal zorgcomplexGoochelen met 37 miljard in de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties