Is uw parkeerplaats ook zo goed verwarmd?

Geplaatst op 16 december 2016
Geschreven door
Categorie Control & Compliance, Woningwet

Na de inwerkingtreding van de Woningwet in 2015 lag de nadruk tot op heden op het compliant zijn aan de Woningwet en het opstellen van het ontwerp scheidingsvoorstel. De focus komt in 2017 te liggen op de implementatie, waarbij het bepalen van de methodiek van kostenallocatie en de inrichting daarvan in de administratie en de prognose een belangrijke stap is.

Het belang van een juiste kostenallocatie bij de scheiding van DAEB en niet-DAEB

Zoals u ook in dit artikel kunt lezen is het van belangrijk de kostenallocatie op orde te hebben. Immers, wat heeft u aan berekende rendementen als niet de juiste kosten gekoppeld zijn aan de juiste opbrengsten? Kunt u zich dan naar de Autoriteit woningcorporaties wel verantwoorden over compensatie van de DAEB-tak, het directe rendement en de marktconformiteit van de niet-DAEB-tak?

Het ontwerp scheidingsvoorstel is gebaseerd op de prognose waarbij een grove kostenverdeling heeft plaatsgevonden. Bij deze inschatting zijn de kosten niet altijd op basis van de juiste kostendrivers gealloceerd. Dat roept de vraag op hoe u de kosten in de administratie moet gaan scheiden zodat de rendementen van de DAEB- en niet-DAEB-tak wel goed verantwoord kunnen worden. Eerst denken, en dan doen is hier het devies. Welke methodiek geeft het optimum in het spanningsveld tussen juist, praktisch en nuttig?

Praktijkvoorbeeld: cv-onderhoud, badkamers en verhuurderheffing bij parkeerplaatsen

In veel prognoses voor de scheiding wordt een behoorlijk deel van de kosten toegerekend op basis van huuromzet of marktwaarde. Wij constateren in de praktijk dat vaak meer kosten direct aan eenheden kunnen worden toegewezen (al dan niet via een complex met een verdeelsleutel naar eenheden). Ook worden er kosten toegerekend aan eenheden waarvoor deze kosten helemaal niet gemaakt worden. Het definitieve scheidingsvoorstel dat voor medio 2017 moet worden ingediend kan op dit onderdeel vaak verbeterd worden.

Een veel voorkomende “fout” is het verdelen van kosten voor bijvoorbeeld cv onderhoud, mutatieonderhoud of verhuurderheffing over parkeerplaatsen. Dat heeft een majeure impact op het rendement van de niet-DAEB-tak. Immers, de niet-DAEB-tak bestaat vaak voor een groot deel uit parkeerplaatsen. Te hoge kosten voor parkeerplaatsen hebben te lage rendementen in de niet-DAEB-tak tot gevolg. Hoe heeft u dat gedaan?

Kostenallocatie van feestje van de administratie naar meerwaarde voor de organisatie

Kostenallocatie wordt nogal eens gezien als “feestje van de administratie”. De medewerkers van de administratie denken daar veelal anders over. Er is met de scheiding veel meer aandacht gekomen voor de kostenallocatie en het besef is sectorbreed toegenomen dat er een stevige optimalisatieslag gemaakt kan en moet worden. Een juiste allocatie is noodzakelijk voor de verantwoording, maar kan tegelijkertijd een grote meerwaarde opleveren voor assetmanagement en uw financiële sturing.

Door kosten zo veel mogelijk direct aan de juiste eenheden toe te wijzigen beperkt u de kosten die met een kostenverdeelstaat moeten worden toegewezen. De kostenverdeelstaat moet dus eigenlijk zo weinig mogelijk gebruikt worden. De allocatie moet in de administratie worden geïmplementeerd en vervolgens ook weer consistent in de prognose worden doorgerekend.

Meer weten over de methodiek van kostenallocatie?

Wilt u meer weten over de methodiek van kostenallocatie? Wij hebben een best practice ontwikkeld. Daarmee krijgt u inzicht in de kostenallocatie die u in uw ontwerp scheidingsvoorstel heeft toegepast en beoordelen wij samen met u of u de kostenallocatie kunt verbeteren.

Auteur

  • Joost Huijbregts MRE
    Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

De administratie in controlBloed, zweet en tranen of toch kerstkransjes en oliebollen?