Is Asset Management like High School sex?

Geplaatst op 31 oktober 2017
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Woningcorporaties zijn flink aan de slag om de transparantie en de professionaliteit van de sector naar een hoger plan te tillen. Vanuit de wens het maatschappelijk rendement inzichtelijk te maken en de maatschappelijke en financiële prestaties van complexen te verhogen, ziet 90 procent van de corporatiebestuurders asset management als hèt instrument om de organisatie te sturen en de doelstellingen te verantwoorden. Dit bleek uit de Corporatie Survey die Finance Ideas  vorige week publiceerde.

Maar wat is dat eigenlijk, asset management?

Op de social media gaat een ‘meme’ (een grappige zin of afbeelding die snel in allerlei versies herhaald wordt) rond, die we hier tongue-in-cheek voor de gelegenheid ook even aanpassen:

Asset Management is like High School sex:
Everyone talks about it
Nobody really knows how to do it
Everyone thinks everyone else is doing it
So everyone claims they are doing it

Toegegeven, op de plek van ‘asset management’ kom je op de socials allerlei andere ronkende termen (vaak IT-gerelateerd, zoals ‘Big Data’ of ‘Blockchain’) tegen. Daarom is deze meme ook zo krachtig, je kan er alle kanten mee op. Maar toch, het universele element ‘iedereen praat erover en wie weet er nu eigenlijk precies…’ lijkt op ons onderwerp vaak van toepassing.

Asset management voor woningcorporaties?

De term is afkomstig uit vastgoed- en effectenbranches, die doorgaans sterk koop- en verkoopgedreven zijn. Woningcorporaties zitten er echter heel anders in; bij hen gaat het juist om het beheer van het bestaande woningbezit. Asset management is echter niet zomaar een kreet: het is vooral een instrumentarium, een methodiek, een manier van kijken naar je bezit waardoor je heel gefundeerd en controleerbaar beslissingen kunt nemen over waar je je beperkte middelen het beste kunt inzetten.

Zo is een van de grootste uitdagingen voor de woningcorporaties gelegen in het verduurzamen van hun bestaande woningen: gemiddeld moeten deze binnen enkele jaren een energielabel B hebben. Hiermee zijn enorme investeringen gemoeid, waarbij gedacht moet worden aan tienduizenden euro’s per woning; de sector telt zo’n 2,3 miljoen woningen (rekent u even mee?). Tegelijkertijd wil je als woningcorporatie je huurwoningen betaalbaar houden. Het is dus van vitaal belang om al die doelstellingen (wat, waar en wanneer) goed op elkaar af te stemmen. En dat dan zorgvuldig en helder aan de buitenwacht (zoals gemeenten, media) te communiceren. Hoe vertel je het?

Je maatschappelijke, volkshuisvestelijke bijdrage meetbaar en inzichtelijk maken, dáár gaat het om. Waarom doen we niet dit, waarom doen we wel dat. Misschien niet zo sexy. Maar wel doeltreffend.

Tijdens de training Asset management leert u hoe u asset management in kunt zetten om de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed te bepalen. Ook wordt aandacht besteed aan rendementsbepaling op complexniveau en hoe u een gedegen vastgoedexploitatiemodel opzet. En na de training kunt u tenminste zeggen: I did it!

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...