Inkomensregistratie bij intermediaire verhuur: ‘uw inkomen, onze zorg’?

Geplaatst op 17 juli 2017
Geschreven door
Categorie Algemeen

Afgelopen week publiceerde Aedes de ‘Handreiking intermediaire verhuur voor woningcorporaties en zorginstellingen’, opgesteld door Platform31.

Als daarin iets duidelijk wordt, dan is het wel dat verhuur via zorginstellingen nog wel even een zorg blijft. Weliswaar heeft in het meest recente accountantsprotocol de model-bestuursverklaring nu een plek gekregen (en kan daarmee de volledigheidstoets goeddeels worden ondervangen), maar de praktische afstemming en communicatie hierover tussen corporatie en zorginstelling vereist nog wel de nodige aandacht. In hoofdstuk 4 geeft de publicatie voorbeelden van onder meer een vijftal corporaties, die elk hun eigen manier van aanpak hebben. Interessante kost!

Het zit ‘m in de uitvoering

Als het gaat om de inkomensregistratie (de ‘juistheid’) dan wordt het beeld nog duidelijker: het zit ‘m in de uitvoering, de praktijk. Kan je die door een zorginstelling laten doen? Of doe je hem toch liever zelf? Hoe regel je dat dan samen?

Verantwoordelijkheid voor inkomensregistratie bij de zorginstelling?

In Hoofdstuk 5 laat het rapport een heel divers beeld zien: ‘Het valt op dat een deel van de gesproken corporaties de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de inkomenstoets en het administreren van de gegevens bij de zorginstelling laten en dat een ander deel er voor kiest om de verantwoordelijkheid over te nemen. Ongeacht hun keuze maakten de corporatie en zorginstelling expliciet afspraken over de verantwoordelijkheden’.

Kleinigheidje: de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt nog altijd bij de corporatie, die zo maar te maken kan krijgen met een oordeelsonthouding en mogelijke sancties van de Autoriteit.

Bij dit alles komt dat inkomenssituaties van huishoudens met een zorgbehoevende niet altijd even standaard of simpel zijn. Natuurlijk, zolang er sprake is van een passende inkomensverklaring, is er nog niet zoveel aan de hand.

Inkomen uit PGB? Omklapcontracten? Zorgplan?

Maar, even een voorbeeldje: al eens een inkomen uit PGB moeten registreren? En is dat dan met of zonder vakantiegeld?  Dat hangt dus af van het soort zorgovereenkomst.

En dan hebben we nog de omklapcontracten (wanneer toets je die), en niet te vergeten het zorgplan of de zorgindicatie. In artikel 57 van het BTIV staan de verschillende  categorieën genoemd. Maar welke documenten zijn bruikbaar, en hoe zien die eruit?

Kennis blijft dus onverminderd een vitaal onderdeel van het toewijzingsproces. Bovendien moet die kennis aanwezig zijn bij ‘those who are doing the job’, de verhuurmakelaars en woonconsulenten. Of de medewerkers bij de zorginstellingen.

In onze vernieuwde training Inkomensregistratie en passend toewijzen gaan wij met u dieper in op inkomenssituaties bij zorgbehoevenden, en de aandachtspunten bij intermediaire verhuur.

Want als je het als woningcorporatie niet 100% goed geregeld hebt, dan heb je er gelijk een zorg bij.

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Compliance: de bomen en het bosZorginkomen, zorgwoning en huurtoewijzing: vernieuwde training inkomensregistratie