Inkomensgrenzen en aftoppingsgrenzen per 1 januari 2019

 In Algemeen

Liberalisatiegrens voor het eerst na 3 jaar weer verhoogd

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 november in een MG-circulaire de nieuwe inkomensgrenzen en prijsindex voor 2019 gepubliceerd.

Wat zijn de nieuwe inkomensgrenzen?

De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2019 € 38.035 bedragen (nu € 36.798). De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens stijgt van € 41.056 naar € 42.436.

Sinds januari 2016 moeten corporaties huishoudens met (potentieel) recht op huurtoeslag passend toewijzen. Vanaf 1 januari 2019 zijn de inkomensgrenzen als volgt:

  • Eenpersoonshuishouden (< AOW): € 22.700
  • Eenpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 22.675
  • Meerpersoonshuishouden (< AOW): € 30.825
  • Meerpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 30.800

De prijsindex voor het omrekenen van inkomens uit 2017 en 2018 naar 2019 bedragen respectievelijk 5,17% (2017) en 3,36% (2018).

Wat hierbij opvalt is dat zowel voor één- als meerpersoonshuishoudens met AOW in 2019 er een klein verschil is aangehouden van € 25. Bepalend voor het ouderenhuishouden is de pensioengerechtigde leeftijd op 1 januari van het berekeningsjaar; in 2019 gaat het dus om de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden op 1 januari 2019.

Wat zijn de nieuwe aftoppingsgrenzen?

Een passende woning is een woning met een huurprijs van ten hoogste de lage of hoge aftoppingsgrens, afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de lage aftoppingsgrens € 607,46 (nu 597,30) en de hoge aftoppingsgrens € 651,03 (nu € 640,14). De liberalisatiegrens is na 3 jaar bevroren te zijn geweest voor het eerst weer geïndexeerd en bedraagt derhalve in 2019 € 720,42 (nu € 710,68).

Vernieuwde training Inkomensregistratie en passend toewijzen: Loonstroken en bijzondere situaties

Op basis van onze ervaringen wordt de training Inkomensregistratie en passend toewijzen continu doorontwikkeld. In de training wordt ingegaan op achtergronden, actualiteiten en uiteraard wordt er geoefend met inkomenssituaties uit de praktijk. Doet u mee? Of vraag hier een voorstel aan voor een praktische incompanytraining samen met uw collega’s.

Auteur

  • Floris Regnault
    ir. Floris Regnault Adviseur woningcorporaties Meer info
  • Koen Velner
    drs. Koen Velner Adviseur woningcorporaties Meer info
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...

inkomensregistratie woningcorporatiesBeoordelingskader Aw WSW