In de startblokken voor de jaarafsluiting

Geplaatst op 23 september 2016
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

De jaarafsluiting van 2016 is omgeven door veranderingen die gepaard gaan met de grote wijzigingen binnen de corporatiesector. Zo wordt de actualisatie van het handboek marktwaardering begin november verwacht, gaan meer corporaties de uitgebreidere full variant voor de marktwaardering gebruiken en zijn door het uitblijven van het accountantsprotocol de spelregels voor de controle nog onbekend. Het lijkt onbegonnen werk om te midden van deze onzekerheid een aanvang te maken met de jaarafsluiting, maar wat kun je als corporatie wél doen?

Breng uw data op orde

Naar verwachting zal het geactualiseerde waarderingshandboek in de loop van november gepubliceerd worden. Dit document is essentieel voor het opstellen van de waardering omdat hierin de te hanteren normen en parameters worden gepubliceerd. Een specifiek punt van aandacht is de keuze tussen de basis of de full variant. Een groot deel van de corporaties waardeerde zijn bezit voor 2015 met de basis variant. Uit de eerste evaluatie blijkt dat komend jaar meer corporaties van de full versie gebruik zullen maken. Een belangrijke reden hiervoor is de verplichting vanuit de woningwet om de full versie te hanteren indien de huur uit bedrijfsmatig, maatschappelijk en zorg gerelateerd onroerend goed meer dan 5% van de huursom uitmaakt. De full versie vereist aanzienlijk meer gegevens dan de basis variant. Het is daarom aan te raden om de data tijdig op orde brengen, ondanks dat het handboek nog niet beschikbaar is.

Start het taxatieproces tijdig op

Naast een uitgebreidere gegevens uitvraag vereist een waardering conform de full versie tussenkomst van een taxateur. Om vertraging bij het opstellen van de jaarstukken te voorkomen, is het van belang het taxatieproces voor de waardering van 2016 tijdig op te starten. Het proces neemt van het moment van verstrekken van de opdracht tot aan tot aan een afgerond taxatiedossier zeker een aantal weken in beslag. Hierbij geldt als aandachtspunt dat de waardering pas definitief kan worden afgerond per 31 december. Tevens geldt dat een taxateur vanuit de beroepsregels geen waardering mag afgeven vóór de peildatum van de waardering.

Ga tijdig met uw accountant in gesprek

In tegenstelling tot vorig jaar zal de marktwaardering worden gecontroleerd door uw accountant. De manier waarop dit gebeurt wordt in het accountantsprotocol vastgelegd. Dit protocol kan gevolgen hebben voor de jaarafsluiting. Op dit moment is echter nog niet bekend wanneer dit document wordt gepubliceerd. Om niet in de knel te komen met het opleveren van de jaarcijfers is het van belang om tijdig met uw accountant om de tafel te gaan zitten. Een gestroomlijnd proces zal tevens zijn vruchten afwerpen wanneer de opleveringsdatum voor de jaarafsluiting volgend jaar zal worden vervroegd naar 1 mei 2018.

Vragen?

Om u verder op weg te helpen bij het opstellen van de marktwaarde, biedt de Finance Ideas Academy dit jaar de training Marktwaarde aan. Deze cursus geeft inzicht in de achtergrond en de verschillen tussen de verschillende waarderingsmethodieken, de rekentechniek en praktische handvatten voor het gebruik van het waarderingshandboek. Ter ondersteuning van het opstellen van waarderingen heeft Finance Ideas het softwarepakket FIRE ontwikkeld. FIRE biedt een gebruiksvriendelijke optie om uw marktwaarde volgens de basis versie te berekenen maar is tevens een softwarepakket waarin uw taxateur comfortabel kan werken ter ondersteuning van de marktwaarde volgens de full versie.

Auteur

  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Het toewijzen van marktconforme beheerkosten aan de niet-DAEB-tak