Hoe registreer je ondernemersinkomen bij sociale huurtoewijzing?

Geplaatst op 8 maart 2018
Geschreven door
Categorie Algemeen

Zijn die er dan, ondernemers die recht hebben op een sociale huurwoning?

inkomensregistratie ondernemer sociale huurwoningNou en of! Steeds vaker krijgen verhuurmedewerkers bij woningcorporaties te maken met kandidaten met een inkomen uit onderneming. Dat is ook niet zo gek: volgens cijfers van het CBS telt Nederland inmiddels zo’n 1,4 miljoen zelfstandig ondernemers, voor het overgrote deel zzp’ers. Afgezet tegen de totale werkzame beroepsbevolking van 8,5 miljoen is dat meer dan 15%:

En dat zijn echt niet allemaal grootverdieners. Sommigen werden ondernemer omdat ze tijdens de crisis gewoon niet (meer) aan de bak kwamen. Anderen kozen bewust voor een meer onafhankelijk bestaan, ook zonder de ambitie om ‘ooit nog eens heel groot te worden’. Of gewoon omdat het beter past (lees: werkt) binnen hun branche, bij wat ze doen. Geen wonder dus dat we tijdens workshops en trainingen inkomensregistratie en passend toewijzen ieder keer veel vragen krijgen over ondernemersinkomen.

Wat zegt de wet?

Om te beginnen: uitgangspunt blijft de inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2016 of 2017. Maar omdat de meeste zelfstandigen (c.q. hun accountants) de aangifte uitstellen, vermelden deze meestal dat het inkomen onbekend is. De Ministeriële regeling (RTIV, bijlage 1 sub B) vertelt hoe het dan verder moet:

Bij inkomen uit onderneming dient een schatting te worden gemaakt van het belastbaar jaarinkomen (de winst, eventueel verminderd met de fiscaal toepasbare aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek of MKB-vrijstelling).

Voor het lopende jaar (2018) kan dit jaarinkomen vastgesteld worden aan de hand van de laatste winst- en verliesrekening, waarbij het aldus vastgesteld belastbaar inkomen (over 2017) vermenigvuldigd dient te worden met 1,0175. Voor het lopende jaar kan de verwachte winst bepaald worden op basis van een prognose.

Systematiek van inkomensregistratie is versimpeling van de werkelijkheid

Zoals ik al eerder heb gezegd, is de systematiek van inkomensregistratie een versimpeling van de werkelijkheid, die de overheid doelbewust heeft aangebracht omdat verhuurmedewerkers nu eenmaal geen salarisadministrateurs of boekhouders zijn. Maar waar moeten we kijken bij een jaarrekening? Welke winst? En die ‘eventuele’ aftrekposten, moeten die er nou wel of niet vanaf? Zo ja, dan is de resultatenrekening dus niet genoeg!

En zo’n prognose, hoe moet die d’r nou eigenlijk uitzien? ‘Wij van Administratiekantoor Plakband&Partners verklaren dat ondernemer Jan Jansen een inkomen heeft van € 25.000’, is dat een prognose?

Het punt is dat je gewoonweg niet weet wat je krijgt wanneer je tegen een kandidaat-huurder zegt dat hij een prognose moet aanleveren. Wettekst noch protocol zijn hier helemaal duidelijk over. Dus wordt de verhuurmedewerker keer op keer geconfronteerd met andersoortige overzichten en verklaringen waarvan hij niet zeker is of ze wel accountantscontrole-proof zijn. Kostbare tijd gaat verloren door geheen-en-weer met de klant en overleg met collega’s, over wat nu wel en wat nu niet goed is.

Gratis Praktijktool voor inkomensprognose bij zelfstandig ondernemers

Om hier verbetering in te brengen heeft ondergetekende in overleg met een aantal partijen een eenvoudig model ‘inkomensprognose zelfstandig ondernemer’ gemaakt. Corporaties kunnen dit model (bijvoorbeeld in overleg met controller en accountant) eventueel nog aanpassen voor de eigen organisatie. Door het model in te zetten bij het opvragen van inkomensgegevens van zelfstandig ondernemers wordt het proces dan een stuk eenvoudiger en efficiënter.

IRF- en FIA-deelnemers kunnen het gratis opvragen door een mailtje te sturen naar teaminkomen@finance-ideas.nl onder vermelding van ‘inkomensprognose zelfstandig ondernemer’.

Vernieuwde Praktijktraining inkomensregistratie: Loonstroken en bijzondere situaties

Op basis van onze ervaringen is de praktijktraining vernieuwd. In de training wordt dieper ingegaan op de punten die hierboven zijn geschetst, en oefenen de deelnemers tijdens deze uitgebreide praktijktraining met casus in het lezen en verwerken van loonstroken. Zo voorkómt u uitglijders!

Een incompanyopleiding gericht op uw situatie en met eigen praktijkcasus is uiteraard mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

inkomensregistratie ongepast toewijzen