Hoe om te gaan met bezwaren van huurders tegen de 5% huurverhoging voor scheefwoners?

Geplaatst op 2 april 2012
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de doorstroming op de woningmarkt verbeteren door het ‘scheefwonen’ binnen de sociale huursector aan te pakken. Van scheefwonen is volgens het ministerie sprake indien een huurder met een goed inkomen in een sociale huurwoning van een corporatie woont. Deze huurder zou gelet zijn inkomen een hogere huurprijs kunnen betalen dan de relatief lage huurprijs die de huurder nu betaalt aan de corporatie.

Extra huurverhoging

Om het scheefwonen binnen de sociale huursector aan te pakken wil het ministerie het daarom mogelijk maken om ‘scheefwoners’ naast de reguliere huurverhoging een extra huurverhoging door te voeren. Op basis van het huidige huurbeleid mogen corporaties de huren jaarlijks eenmaal verhogen conform de inflatie. Dit betekent dat corporatie per 1 juli 2012 de huren met maximaal 2,3% mogen verhogen. Indien er sprake is van scheefwonen dan mag de huur nu met nog eens 5% worden verhoogd.

Inkomenstoets voor vaststelling ‘scheefwonen’

Van scheefwonen is volgens het ministerie sprake indien het huishoudinkomen van de huurder meer dan € 43.000 bedraagt. Om dit te kunnen toetsen mogen corporaties de inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal per adres aangeven of het huishoudinkomen van de bewoners hoger of lager is dan de grens van € 43.000. De Belastingdienst baseert deze uitspraak op inkomensgegevens van de bewoners over het jaar 2010.

Bezwaarprocedure

Doordat de Belastingdienst de inkomenstoetsing baseert op relatief oude gegevens kan het voorkomen dat het actuele inkomen van de huurders inmiddels significant is gewijzigd. Zo kan de huurder inmiddels een lager inkomen hebben door bijvoorbeeld ontslag of doordat de huurder met pensioen is gegaan. Daarnaast maakt de Belastingdienst geen onderscheid naar het type bewoner. Voor de inkomenstoets tellen alle inkomsten van alle bewoners mee. Hierdoor telt ook het bijbaantje van een inwonend kind mee voor de bepaling van het huishoudinkomen. De kans is hierdoor groot dat een aantal van de ´scheefwoners´ bezwaar zal aantekenen bij de corporatie tegen de 5% extra huurverhoging. Dit betekent dat de corporatie in die gevallen zelf het inkomen aan de hand van actuele loongegevens dient vast te stellen. Met behulp van het InkomensRegistratieFormulier (IRF) kunnen corporaties op een snelle en objectieve wijze het actuele inkomen van de huurder vaststellen. Het IRF is een gebruiksvriendelijke, webbased rekenmodule waarmee het huishoudinkomen van de huurder eenvoudig kan worden berekend. Zodoende is de corporatie in staat om relatief snel het bezwaar van de huurder tegen de 5% extra huurverhoging te kunnen beoordelen.

Meer weten over het InkomensRegistratieFormulier?

Kijk op www.inkomensregistratieformulier.nl. Meer weten over een training over de inkomensregistratie? Op dinsdag 8 mei 2012 wordt de ‘Opfriscursus Inkomensregistratie‘ weer georganiseerd waarin u leert hoe u een inkomen correct kunt vaststellen. Ook is het mogelijk om deze training incompany te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen via 0320 – 23 74 85 of door hier uw vraag te stellen.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Regenboogcoalitie vereist creativiteit, ook van woningcorporaties