Hoe brengt u risicomanagement tot leven?

Geplaatst op 14 mei 2018
Geschreven door
Categorie RvC, Sturing op vastgoed & financiën

risicodialoog woningcorporatieRisicomanagement is niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van woningcorporaties en we zijn het er vaak  over eens dat het onderdeel moet zijn van de besluitvorming. Maar de praktijk laat zien dat het soms nog een klus is om risicomanagement echt tot leven te brengen. Ik zie dat de meeste corporaties graag willen, maar dat het door gebrek aan concrete handvatten vaak lastig is risicomanagement écht onderdeel te laten zijn van deze besluitvorming. Een paar tips:

• Integreer het in de strategie

Ik kom nog vaak tegen dat bij het ontwikkelen van meerjarenplannen risico’s niet integraal worden meegenomen. Hierdoor komt risicomanagement vaak los te staan in de organisatie, als iets van control. Natuurlijk kan control een aanjager zijn voor goed risicomanagement, maar dan wel vanuit een positieve gedachte en niet als mosterd na de maaltijd. Wanneer u het benoemen van risico’s en de te nemen beheersmaatregelen naar voren trekt bij het neerzetten van de strategie, kan een risico zelfs worden gezien als kans. En kunnen er keuzes worden gemaakt om het risico te accepteren, te beheersen of misschien zelfs de strategie aan te passen.

• Risk Appetite

De bereidheid tot het nemen van risico’s speelt een belangrijke rol bij het neerzetten van de strategie. Wat is acceptabel en wat absoluut niet. Hierin is vaak te zien dat het ene risico zwaarder weegt dan het andere. Bijvoorbeeld risico’s rondom betaalbaarheid en veiligheid, kunnen zwaarder wegen dan bijvoorbeeld een compliance risico. Dit zijn vragen die de organisatie zichzelf moet stellen en mee moet nemen in haar strategie en beheersing van haar risico’s.

Maak het visueel

Een strategiekaart biedt uitkomst. Deze kaart kan worden gemaakt op het hoogste strategische niveau. De strategiekaart maakt inzichtelijk welke doelen we nastreven en wat de belangrijkste activiteiten zijn om deze doelstellingen te behalen. Vervolgens koppelen we de belangrijkste risico’s aan deze activiteiten. Op deze wijze maken we visueel waarin we moeten uitblinken en waarvoor we moeten uitkijken.

De kracht zit ‘m in de herhaling

Organisaties veranderen net als de omgeving waarin u opereert. Dit betekent dat risico’s ook kunnen veranderen. Maak de strategie en de risico’s die daaraan verbonden zijn daarom een vast item op de agenda van het MT en evalueer een paar keer per jaar waar er moet worden bijgestuurd.

• Prestatiegericht sturen

Risicomanagement en prestatiemanagement zijn onlosmakelijk verbonden. De medewerker die zich bewust is van de doelen van de organisatie en verantwoordelijk is voor zijn eigen prestaties zal sneller een signalerende rol vervullen. Ook wordt hij meer aangesproken op zijn kennis en expertise. Dit motiveert en zorgt voor een hoge betrokkenheid.

Meer weten?

Tijdens de training Risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders wordt nader ingegaan op risicomanagement in de dagelijkse praktijk bij de corporaties. De bestuurder krijgt handvatten hoe hij de organisatie actief kan betrekken bij risicomanagement en toezichthouders krijgen handreikingen hoe zij kunnen toetsen of de organisatie waarop zij toezicht houden daadwerkelijk alert is.

Auteur

  • Erik van Marle
    Erik van Marle Adviseur risicomanagement Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

rendementsreis corporatiewoningen bij investeringenrendementseis duurzaamheidsstrategie