Het Scheidingsvoorstel: De contouren worden duidelijk!

Geplaatst op 1 december 2015
Geschreven door
Categorie Woningwet

Het zal u niet zijn ontgaan dat corporaties wettelijk verplicht zijn voor 1 januari 2017 een scheidingsvoorstel in te dienen. Kleinere corporaties moeten hun baten en lasten scheiden, maar kunnen in sommige gevallen een vrijstelling vragen van de vermogensscheiding. U bent vast al volop bezig met de financiële doorrekening van de door u gewenste DAEB en niet-DAEB portefeuille.

In oktober 2015 publiceerde de Autoriteit Woningcorporaties de hoofdlijnen van het beoordelingskader Scheiding DAEB en niet-DAEB. Duidelijk is geworden dat getoetst wordt op de volgende elementen:

  • verankering met strategie en volkshuisvestelijke opgave;
  • bescherming van maatschappelijk vermogen;
  • structurele levensvatbaarheid en financierbaarheid van de afzonderlijk DAEB-tak en niet-DAEB-tak.

De Autoriteit Woningcorporaties heeft aangegeven dat het definitieve beoordelingskader in maart/april 2016 te publiceren. Maar kunt u deze publicatie afwachten?

Wij vinden van niet. Want er is veel werk aan de winkel. De strategische uitgangspunten voor de scheiding kunnen al wel worden voorbereidt door corporaties. Wanneer de autoriteit de boven- en ondergrenzen van de kengetallen voor levensvatbaarheid en financierbaarheid dan publiceert, kan het definitieve scheidingsvoorstel snel worden opgepakt.

Aan de slag met het scheidingsvoorstel?

Wilt u aan de slag met de voorbereiding maar worstelt u nog met de aanpak?
De training Woningwet: het Scheidingsvoorstel helpt u met een praktisch stappenplan. In de training staan we stil bij het wettelijk kader, het stappenplan en hoe u het voorstel kunt opbouwen.

De reactie van een deelnemer uit de training begin december willen we u hierbij niet onthouden: “We waren unaniem van mening dat de training naar wens verlopen is. Jeroen heeft ons goed door de materie geleid en heeft ons de nodige handvatten gegeven om mee verder te gaan en we hebben voldoende bagage gekregen om het scheidingsvoorstel verder op te pakken.

Namens de collega’s wil ik Jeroen een groot compliment geven over de wijze waarop hij de stof heeft doorgenomen. Hij heeft kans gezien om er een levendige en boeiende dag van te maken.

Bent u bij de volgende training op 12 januari?

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Woningwet: Het financieel reglementFinancieel reglement : Een van de belangrijkste documenten van uw corporatie?