Het continuïteitsoordeel in de Planning & Control cyclus

Geplaatst op 5 juni 2012
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

De kasstromen en het vermogen van woningcorporaties zijn in de afgelopen jaren sterk verminderd. Dit betekent dat corporaties nog strakker moeten sturen op een gezonde financiële huishouding. Met stip gestegen in de top-10 van onderdelen van het financieel kader is het continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Waar dit enkele jaren geleden voor veel corporaties nog een no-brainer was, is nu een grote groep corporaties op zoek naar manieren om meer grip op het ongrijpbare continuïteitsoordeel te krijgen.

Harde noten

In de komende maanden worden bij veel corporaties harde noten gekraakt met betrekking tot de (meerjaren)begroting. De broekriem moet worden aangetrokken, zeker indien het recent ontvangen continuïteitsoordeel onverwacht geen A1-oordeel is. De vraag hierbij is op welke manier de sector inzicht kan krijgen in de effectiviteit van beleidsmaatregelen. De doelstelling om een A1-oordeel te behalen is stap één, maar het is vooral belangrijk om te kunnen bepalen op welke manier dit doel op een effectieve manier gehaald kan worden. Diepgaand inzicht in de CFV-beoordelingsmethodiek is daarvoor noodzakelijk. Als dit ontbreekt, dan is het vrijwel onmogelijk te weten waar bijsturen toe leidt. Dit lijkt op sturen op basis van een TomTom zonder GPS-ontvangst. De bestemming is helder en wordt uiteindelijk misschien wel gehaald, maar de kans is groot dat onderweg een paar keer van de beste route wordt afgeweken.

Opname in de P&C cyclus

Recent is daarom een groep corporaties begonnen met het opnemen van het continuïteitsoordeel in de planning & control (P&C) cyclus. Met de juiste kennis en tools is het mogelijk om direct bij het opstellen van een nieuwe (meerjaren)begroting inzicht te verkrijgen in het verwachte continuïteitsoordeel. In aanvulling hierop worden medewerkers uit diverse geledingen van de corporatie getraind, zodat zij inzicht verkrijgen in het belang van het continuïteitsoordeel en de manier waarop hun bedrijfsonderdeel kan bijdragen aan het behalen van het A1-oordeel. Hiermee wordt draagvlak gecreëerd voor betere sturing. Afhankelijk van de status van de update van de meerjarenbegroting en het moment in het jaar is het mogelijk om een snelle doorrekening of juist een uitgebreide analyse uit te voeren. Hierbij wordt aangesloten bij de al bestaande P&C cyclus van de corporatie. Dit beperkt de aanvullende interne gegevensopvraag en zorgt ervoor dat niet alleen de sturing maar ook het proces op een effectieve manier plaatsvindt. Uiteindelijk is dit de beste route richting een ‘grijpbaar’ A1-oordeel.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...