Groene stroom, grijze stroom: het effect op woningprijzen

Geplaatst op 12 mei 2017
Geschreven door
Categorie Verduurzaming van vastgoed

In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn. Het aantal rapporten dat wekelijks uitkomt waarin sectoren, organisaties en gemeenten energieneutraal gepland worden is niet meer bij te houden. Dat de vastgoedsector een hoofdrol gaat spelen in de transitie is duidelijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving, de Social Economische Raad, Aedes hebben hun visie op de verduurzaming van de woningvoorraad geformuleerd of zijn daar mee bezig. In al deze plannen spelen hoogwaardige isolatie en gebouwgebonden energieproductie een centrale rol.

Maar sommige woningen zijn niet vergaand te verduurzamen en zelfs de meest duurzame woningen moeten 70% van de tijd hun (groene) stroom uit het net halen. Met de huidige techniek moet er zelfs voor een energieneutrale woningvoorraad nog een berg energie extern worden opgewekt. Hier wordt al hard aan een duurzame oplossing gewerkt: in 2020 moet er drieduizend megawatt aan nieuwe windturbines op het Nederlandse vasteland zijn geplaatst.

Effecten van energieproductie op woningwaarde

Finance Ideas en Maastricht University hebben een vergelijkend warenonderzoek uitgevoerd naar de effecten van energieproductie op woningwaarde. Met een windturbine in de achtertuin verliest een woning waarde, maar een kolencentrale in de achtertuin moet ook geen pretje zijn. De resultaten zijn verrassend; de schone windturbines hebben gezamenlijk een groter negatief effect op de waarde van de Nederlandse woningvoorraad dan onze vervuilende kolencentrales.

Een eerste, globale benadering leverde het volgende beeld op:

  • Woningen binnen een straal van 2,5 kilometer van een windturbine zijn 1,1% minder waard dan vergelijkbare woningen in de controlegroep;
  • Woningen binnen een straal van 2,5 kilometer van een kolencentrale zijn 3,2% minder waard dan vergelijkbare woningen in de controlegroep.

Maar bij het nader bestuderen van deze effecten zagen we het volgende:

  • Kolencentrales werden gebouwd op locaties waar de waarde voor de bouw al 16,2% lager lag;
  • Voor windturbines bestaat dit effect niet;
  • Na de opening van een kolencentrale stijgt de waarde van omringende woningen met meer dan 13%;
  • Bij windturbines neemt de waarde van de omringende woningen bij opening van de turbine met 2,8% af.

Bij de bouw van kolencentrales is, zo blijkt, indertijd rekening gehouden met mogelijk negatieve effecten op omliggende woningen. Door het stelselmatig de vervuilende energieproductie te concentreren op plekken met een lage waarde zijn er zelfs positieve effecten waar te nemen. Bij windturbines is dit echter niet het geval. Windturbines hebben een negatief effect op de waarde van de omliggende woningen. De conclusie is dan ook simpel. Willen we het totale negatieve effect beperken zullen we ook energieproductie uit wind moeten concentreren op plekken met lage landwaarde.

Lees hier het researchpaper Clean Electricity, Dirty Electricity: The Effect on Local House Prices

Zelf aan de slag met verduurzaming van uw woningvoorraad?

Corporaties willen hun woningen in 2020 op gemiddeld minimaal energielabel B hebben. En in 2050 moet het bezit energieneutraal zijn. Duurzaamheid is dus echt geen modeterm meer, maar een concreet vraagstuk waar een passende strategie essentieel is.

In de training Verduurzamingsstrategie: Realisatie van een CO2-neutrale voorraad krijgt u meer grip om uw koers te bepalen en bent u in staat de relevante vragen te beantwoorden die ten grondslag liggen aan een weloverwogen verduurzamingsstrategie.

Auteur

  • Daan van Vulpen MSc
    Daan van Vulpen MSc Adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Goochelen met 37 miljard in de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties