Geef vliegwiel van de economie nú dat laatste zetje

Geplaatst op 10 september 2016
Geschreven door
Categorie Algemeen

Carel van Eykelenburg, Bestuursvoorzitter BNG Bank en spreker op de Dag van de Publieke Financiering gaf zijn visie in het Financiële Dagblad over de kredietverlening aan ondernemers. Een interessant voorproefje op het seminar Dag van de Publieke Financiering!

Het vliegwiel van de Nederlandse economie komt langzaam op gang. Maar het kan beter. Eén van de drempels waar vaak naar wordt verwezen is de haperende kredietverlening aan ondernemers. Enerzijds hapert de vraag van ondernemers naar kredieten als gevolg van de lagere binnenlandse consumptie en lagere groeiverwachtingen. Anderzijds kijken banken, geconfronteerd met meer regelgeving en een scherper risicobeleid, steeds kritischer naar ondernemingsplannen.

Subsidieregelingen kredietverlening

Overheden tonen zich bereid om hier iets aan te doen en stellen ook hun middelen beschikbaar. Maar de grote variëteit aan subsidie- en garantieregelingen en hulploketten vanuit allerlei overheden, inclusief de Europese, leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Een ondernemer die na een maandenlange subsidieprocedure te horen krijgt dat hij niet voldoet aan ‘voorwaarde 35b’ van de betrokken regeling -bedoeld voor nét een andere doelgroep- is niet altijd gemotiveerd om een nieuw traject te starten.

Dat is jammer, want mede dankzij de lage rente en Europese initiatieven als het Juncker-fonds is er voldoende goedkoop geld beschikbaar voor investeringen. De kernvraag op dit moment is dus: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het beschikbare goedkope geld zijn weg vindt naar de juiste financieringsaanvragen?

Lees het hele artikel op de website van Finance Ideas

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensregistratie: De top drie met meest voorkomende uitglijdersGratis geld voor de publieke sector?