Form kills substance?

Geplaatst op 8 maart 2018
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

leesbaarheid jaarrekeningOp 27 februari heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ Uiting 2018-2 gepubliceerd, die gaat over Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. De commentaren op de eerdere uiting over deze richtlijn zijn hierin verwerkt. Normaal gesproken geen onderwerp om meteen naar de pen te grijpen, maar in dit geval maak ik graag een uitzondering.

Een leesbare jaarrekening graag…

Toegelaten instellingen moeten vanaf boekjaar 2016 verplicht hun vastgoed waarden op marktwaarde. Het ministerie heeft hiervoor het Handboek Marktwaardering gepubliceerd.  En zoals bekend gebruiken veel corporaties voor de waardering de basisversie van het Handboek, omdat het mag en omdat het kan.

Voor de presentatie in de jaarrekening betekende dit een eindeloze reeks tabellen met gehanteerde parameters en uitgangspunten, die niets meer inhielden dan het overnemen van voorgeschreven getallen en percentages uit datzelfde Handboek. En om nou te zeggen dat dat de leesbaarheid van de jaarrekening ten goede komt … nee dus.

Maar een jaarrekening moet een zelfstandig leesbaar document zijn

In de eerste versie van de RJ Uiting, die eind vorig jaar is gepubliceerd, is dit probleem onderkend en is voorgesteld om te volstaan met een verwijzing naar de het Handboek bij toepassen van de basisversie. Een hele verbetering, lijkt me. Maar nu is er commentaar gekomen, dat de jaarrekening volgens de wet een zelfstandig leesbaar document moet zijn, en dat alleen een verwijzing naar het Handboek Marktwaardering niet toegestaan is. Juridisch is hier geen speld tussen te krijgen, en dus gaan we weer braaf een pagina of vier vullen met de voorgeschreven uitgangspunten en parameters. Maar om nou te zeggen dat de jaarrekening hiermee een levend en toegankelijk document geworden is….

Meer weten?

In de training ‘Jaarafsluiting en jaarrekening van de corporatie’ wordt ingegaan op een beheerste en efficiënte jaarafsluiting, waarbij de verschillende rollen ook aan bod komen.  Om kennis te verrijken, te verdiepen en toe te passen van de boekhoudregels. Voor een korte doorlooptijd van de jaarrekening maar ook voor alle vele rapportages daarna.

Finance Ideas kan u ook verder ondersteunen bij het opstellen van uw jaarrekening. Via trainingen, door het reviewen van uw balansdossiers, maar ook door interim ondersteuning in drukke tijden.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Leergang Control en compliance bij corporatiesLeergang Control en compliance bij corporaties