Dé controller bestaat niet!?

Geplaatst op 16 februari 2018
Geschreven door
Categorie Control & Compliance, Leergangen, Woningwet

control en compliance corporatieDe woningwet stelt het hebben van een controller verplicht bij corporaties met een omvang groter dan 2.500 vhe’s. Daarbij dient de controlfunctie ondergebracht te zijn in een aparte organisatie eenheid. De controller mag als gevolg hiervan niet hiërarchisch onder de manager bedrijfsvoering of financiën vallen.

Hoe geven corporaties hier in de praktijk invulling aan? Het blijkt dat de controlfunctie op diverse manieren ingevuld wordt. Bij kleine corporaties zien we steeds vaker dat de controlfunctie met een parttime functie wordt ingevuld (al dan niet via externe inhuur).

Bij grotere corporaties zijn veelal meerdere controllers actief. Denk hierbij aan business controllers, financial controllers, strategisch controllers, management controllers, project controllers en concerncontrollers. Wat opvalt is dat corporaties afhankelijk van hun grootte de functie van controller telkens anders invullen.

Betrokkenheid (concern)controller

In de statuten en het reglement financieel beleid en beheer hebben corporaties vastgelegd waar de onafhankelijke (concern)controller in de praktijk in elk geval bij betrokken dient te zijn. Het uitgangspunt van de Woningwet is dat de controller betrokken is bij het toetsen van bestuursbesluiten welke betrekking hebben op de interne bedrijfsvoering en de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Vandaar ook dat de controlfunctie in een onafhankelijk positie in de organisatie ondergebracht dient te worden.

Werkzaamheden controller

Uit de Corporatie Survey van Finance Ideas blijkt dat, in lijn met de Woningwet, operationele werkzaamheden zoals het opstellen van de jaarrekening, managementrapportages en begrotingen bij ruim 80% van de corporaties niet tot de taken van de controlfunctie hoort. Dit is echter zeer afhankelijk van de corporatiegrootte. Van de corporaties met meer dan 2.500 vhe’s geeft 92% aan deze werkzaamheden niet te zien als kerntaak van de controller. Daar staat tegenover dat corporaties met minder dan 2.500 vhe’s slechts 39% deze mening is toegedaan.

Uit de survey blijkt ook dat controllers in ruim 85% van de gevallen betrokken zijn bij vraagstukken rondom compliance en interne controle op de inrichting van processen. Ruim 80% van de controllers is daarnaast ook betrokken bij de controle op de inrichting van de administratie. Wat opvalt is dat de werkzaamheden van de controller een breed spectrum beslaan.

Om iets te kunnen vinden van het naleven van wet- en regelgeving (Woningwet, fiscaliteiten, AVG, bouwrecht, etc.) en de verplichtingen van de jaarverslaglegging heeft de controller een brede basiskennis nodig. De toenemende en steeds veranderende regelgeving vraagt om een gedegen aanpak en invulling van control en compliance. Hoe zorgt u dat uw organisatie in control is en misschien nog wel belangrijker, in control blijft?

Leergang control en compliance bij corporaties

De praktijkgerichte Leergang Control en compliance bij corporaties geeft u inzicht in een breed palet aan relevante wet- en regelgeving en geeft antwoord op de vraag hoe u deze spelregels effectief kunt borgen binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van control en compliance in de werkwijze en processen. Zodat control en compliance onderdeel is van het beleid, leeft binnen de organisatie en effectief toegepast kan worden. Lees hier meer over de Leergang Control en compliance bij corporaties.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

woningcorporatie-administratie-boekhouding-chefwoningcorporatie-administratie-boekhouding-chef