Finance Ideas wint prestigieuze Europese prijs

Geplaatst op 18 juni 2015
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Finance Ideas is afgelopen maand in Kopenhagen door IP Real Estate, onderdeel van de uitgever Institutional & Pensions Europe, uitgeroepen tot Europa’s beste vastgoedadviseur. Jaarlijks organiseert IP Real Estate een competitie waaraan de meest vooraanstaande vastgoedadviseurs meedoen. Een internationale jury heeft uit een groot aantal inzendingen eerst de beste zes genomineerd en vervolgens de winnaar bepaald. Uit dit internationale gezelschap kwam Finance Ideas als winnaar naar voren. De jury was met name onder de indruk van de kwaliteit en verscheidenheid aan opdrachten die Finance Ideas het afgelopen jaar voor haar klanten heeft uitgevoerd.

Finance Ideas actief als vastgoedadviseur

Finance Ideas is sinds vijf jaar actief als vastgoedadviseur voor pensioenfondsen en verzekeraars. Hoofddoel is daarbij om klanten meer grip op en inzicht in hun vastgoedportefeuille te verschaffen, waardoor zij bewuster kunnen sturen op de prestaties en risico’s van hun portefeuille. Zo stelt Finance Ideas voor haar klanten elk kwartaal een rapportage op, waarbij per vastgoedfonds de prestaties en risico’s in kaart worden gebracht. De prestaties worden weergegeven in de vorm van rendementen, waarbij het uiteindelijke rendement op eigen vermogen wordt opgebouwd uit onder meer het direct portefeuillerendement (exploitatieresultaat), het indirect portefeuillerendement (verandering in marktwaarde), het rendement van aan- en verkopen, en het hefboomeffect (effect van vreemd vermogen). Dit verschaft de belegger inzicht in de totstandkoming van het rendement, en maakt fondsen onderling vergelijkbaar.

 

Het (verplicht) waarderen op marktwaarde biedt corporaties de mogelijkheid om de prestaties van hun vastgoedportefeuille als geheel, en de complexen afzonderlijk, net als institutionele beleggers, weer te geven in de vorm van rendementen. Het weergeven van rendementen geeft grip op financiële prestaties en maakt deze prestaties inzichtelijk en transparant.

 

Inzicht in rendement

Het inzichtelijk maken van het rendement vormt namelijk een goede basis voor het beoordelen van de financiële prestaties: wordt de rendementseis behaald?

En indien dit niet het geval is; waar ligt dit aan? Zijn de inkomsten minder hoog, of wordt er meer uitgegeven aan bijvoorbeeld onderhoud of het beheer van de woningen?

Ook biedt het inzichtelijk maken van rendementen ideale mogelijkheden om de financiële prestaties in perspectief te plaatsen. Zo kunnen de prestaties worden vergeleken met een benchmark, waarbij de benchmark bijvoorbeeld een gemiddelde van de corporatiesector zou kunnen zijn. In dat geval kan een corporatie haar prestaties naast de gemiddelde prestaties van de sector leggen en constateren of en waar de prestaties afwijken. Maar de prestaties zouden ook vergeleken kunnen worden met de prestaties van commerciële beleggers. Dit maakt het mogelijk het maatschappelijk dividend van een corporatie inzichtelijk te maken.

Het maatschappelijk dividend kan worden gedefinieerd als de kosten ten gevolge van de sociale doelstellingen van de woningcorporatie in percentage van de waarde van het vastgoed.

De figuur aan de rechterzijde toont een fictief voorbeeld van hoe het maatschappelijk dividend inzichtelijk gemaakt kan worden. In het voorbeeld zou het rendement op basis van marktconforme uitgangspunten 7% bedragen. Maar door niet de maximaal redelijke huurprijzen in rekening te brengen gaat 1,5% van het rendement van de woningcorporatie verloren. Deze 1,5% komt ten goede aan de maatschappij en valt daarom onder het maatschappelijk dividend.

Op deze manier kan een woningcorporatie inzichtelijk maken welk deel van het rendement ten goede komt aan de maatschappij, en welk deel van het rendement ten goede komt aan haar eigen vermogen.

Het waarderen van marktwaarde biedt voor corporaties kortom een goede mogelijkheid om, net als commerciële beleggers, de prestaties van hun vastgoedportefeuille te beoordelen aan de hand van rendementen.

Auteur

  • Joost Huijbregts MRE
    Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Twee valkuilen bij het starten met asset managersMarktwaarde als objectieve meetlat bij financiële sturing