Europa: het belang van financiële planning

Geplaatst op 27 juni 2011
Geschreven door
Categorie Control & Compliance, Woningwet

De EU-beschikking is al weer anderhalf jaar oud en de recente vertaling ervan in de woningwet levert eigenlijk meer vragen op dan antwoorden. Één ding is echter wel duidelijk: de financiering van woningcorporaties verandert drastisch.

Door het bestaan van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is de financiering van projecten nooit een probleem geweest. Sinds dit jaar kunnen niet-DAEB activiteiten echter niet meer met WSW leningen gefinancierd worden en dient ook een deel van de herfinancieringen zonder WSW leningen plaats te vinden.

Daarnaast kan het voorkomen dat een corporatie bewust of onbewust niet voldoet aan de toewijzingsvereisten, waardoor ook een deel van de DAEB projecten niet meer met WSW leningen gefinancierd kan worden.

Door de beperkingen aan de inzet van WSW geborgde financiering dient een alternatieve financieringsbron gebruikt te worden om de voorgenomen activiteiten nog te kunnen uitvoeren. Dit kan door de inzet van interne middel, zoals door de verkoop van woningen, of door het aantrekken van ongeborgde financiering. De verkoop van woningen door middel van uitponden is een doorlopend proces, dus levert een timingprobleem op met de investeringsuitgaven. Het aantrekken van ongeborgde financiering kent een voorbereidingstraject van 3 tot 6 maanden.

In beide gevallen is het essentieel om vooruit te kijken en een goede financiële planning op te zetten. Het in kaart brengen van de financieringsbehoefte alleen is niet voldoende meer. Het wordt cruciaal om elke euro in de kasstroomprognose te volgen. Waar komen ze vandaan en waar gaan ze naartoe. Maak hierbij een onderscheid tussen DAEB activiteiten en niet DAEB activiteiten en breng in kaart op welke wijze de niet-DAEB activiteiten gefinancierd. Op basis van de vereisten die worden gesteld door het WSW, het ministerie van BZK en ongeborgde financiers, kan tot slot worden ingeschat of er een mogelijk probleem bestaat.

In de workshop ‘sturen op kasstromen’ die op 23 augustus aanstaande wordt gegeven, wordt onder andere op bovenstaande vraagstukken ingegaan. Ook wordt ingegaan op de heffing huurtoeslag, de gevolgen hiervan op de operationele kasstroom en de mogelijkheden om deze ondanks alle ontwikkelingen op peil te houden. Zo gaat u goed voorbereid de begrotingsronde in!

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Scheiden wonen en zorg - gevolgen voor samenwerking