Energetische aanpak corporatiewoning: tot 4500 Eur Blok-subsidie

Geplaatst op 1 juli 2014
Geschreven door
Categorie Verduurzaming van vastgoed

In het Energieakkoord en het Woonakkoord is door het Rijk aan de corporatiesector een subsidieregeling voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad beloofd. De subsidieregeling is afgelopen week door Minister Blok gepresenteerd.

De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (kortweg ‘STEP’) omvat een eenmalige bijdrage aan de energetische verbetering van een corporatiewoning van in totaal € 400 miljoen. De regeling is tot stand gekomen in overleg met onder meer Aedes en de Woonbond.

De regeling geldt voor woningen onder de huurtoeslaggrens (€ 699,40). Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet een corporatie bij een woningrenovatie minimaal drie energielabel-stappen verbetering realiseren ten opzichte van de bestaande situatie. Ook moet het eindresultaat minimaal uitkomen op energielabel B. Doel van het Rijk is om hiermee bestaande huurwoningen met lagere labels (G tot en met D) versneld aan te pakken.

Subsidiebedragen

Uitgangspunt is dus: hoe meer labelstappen worden gerealiseerd, hoe meer subsidie per woning wordt verstrekt. Labelstappen die een woning tot boven het niveau A brengen, leveren echter geen extra subsidie op.

De subsidiebedragen per te renoveren woning zijn als volgt verdeeld:

  • bij 3 labelstappen € 2000,-
  • bij 4 labelstappen € 2600,-
  • bij 5 labelstappen € 3500,-
  • bij 6 labelstappen € 4500,-

Een corporatie kan voor al zijn te renoveren woningen in totaal maximaal € 7,5 miljoen ontvangen. Hiermee wil het Rijk voorkomen dat al te enthousiaste (grote) corporaties de subsidiepot te snel leegmaken.

Het ministerie geeft aan dat op basis van de regeling ‘een verhuurder gemiddeld maximaal 20% van het investeringsbedrag aan subsidie zal ontvangen.’ Dit lijkt ons een te positieve inschatting van het actuele niveau van renovatiekosten. Het bedrag zal naar onze verwachting eerder rond de maximaal 10% van de renovatiekosten liggen.

Wijze van aanvragen

De subsidie wordt verstrekt op basis van binnenkomst van de aanvraag, tot het subsidieplafond van € 400 miljoen is bereikt. Een aanvraag voor subsidie kan vanaf 1 juli 2014 worden ingediend via een internetportal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het voormalige AgentschapNL/ SenterNovem.

Bij de aanvraag van de subsidie dient de corporatie aan te geven welke labelstappen zullen worden gerealiseerd bij de renovatie. Hiertoe moet een gecertificeerd adviseur het bestaande label hebben vastgesteld. De opnamedatum van het actuele energielabel van de woning mag daarbij niet verder dan 6 maanden in het verleden liggen.

Wordt op de subsidie-aanvraag positief beslist door de Minister, dan dient uiterlijk 24 maanden na deze beslissing de renovatie te zijn gerealiseerd én het nieuwe energielabel te zijn geregistreerd in de nog in te richten labeldatabase.

Bij de aanvraag hoort ook een ingevuld Excelbestand met daarin de gegevens van de huurwoning(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Verdere informatie is te vinden op de speciale website van de RVO

Voorfinanciering door corporaties

Het ministerie heeft bepaald dat uitbetaling van de subsidie gefaseerd plaatsvindt vanaf 1 januari 2018. € 200 miljoen zal in 2018 worden uitbetaald, en 200 miljoen in 2019. Dit betekent dat de corporaties de renovatie-investeringen eerst zelf zullen moeten voorfinancieren.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Duurzame woningrenovaties: een duurzaam businessmodel?