Drie praktische tips voor inkomensregistratie bij intermediaire verhuur

Geplaatst op 9 oktober 2015
Geschreven door
Categorie Algemeen

In ons eerdere artikel in onze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het voeren van een correcte inkomensregistratie voor passend toewijzen ook bij intermediaire verhuur van vitaal belang is. De foutmarges die de wetgever over de staatssteunregeling geeft zijn bijzonder klein, en algemeen wordt verwacht dat hij deze lijn eind 2016 ook zal volgen bij het nieuwe accountantsprotocol over passend toewijzen: dan begint al bij 3% uit de (maximale) steekproef van 50 de alarmbel te rinkelen. Bij het tweede foute dossier in de steekproef is het dus al mis!

Ook de sancties gaan waarschijnlijk pittig uitvallen. Bestuurlijke boetes, en misschien consequenties voor de staatssteun. Dat zou een domino-effect hebben voor de financiering van uw organisatie.

‘Inkomensregistratie’ mag dan een mooi scrabblewoord zijn, het is zeker geen spelletje. Om een financieel Russisch roulette te voorkomen, moet u ook uw intermediaire verhuur dus goed in de hand hebben. Hieronder treft u 3 handvatten aan.

TIP 1: kijk uw contracten goed na, en overweeg een SLA

Loop uw contracten goed door, ook die van voor 18 mei 2013. Heeft u toegang tot de inkomensregistraties van de intermediair? Hoe verloopt de samenwerking, wie doet wat? Let bijvoorbeeld op bij zorginstellingen: zorgbehoevenden waren vrijgesteld van inkomenstoets op basis van de zorgindicatie, maar in het kader van passend toewijzen moet het inkomen nu op reguliere wijze worden getoetst. Hoe gaan uw intermediairs dat doen? Binnen welke termijn bericht de intermediair u over een toewijzing, en checkt u die? Of regelt u het zelf? Zet uw wederzijdse processen, afspraken en informatie-uitwisseling nog eens goed op papier, zodat uw mensen elkaar daaraan kunnen houden. Met andere woorden: stel een Service Level Agreement (SLA) op.

TIP 2: geef ze een tool in handen, en leid ze op

Op welke manier registreert de intermediair de inkomens van kandidaat-huurders? En hoe doet u het zelf? Een uniforme methodiek vergemakkelijkt de samenwerking niet alleen, het voorkomt ook fouten. Een tool als www.inkomensregistratieformulier.nl is een heel gemakkelijke manier om de processen en de onderlinge communicatie zo eenvoudig en helder mogelijk te krijgen.

Wanneer zijn de medewerkers van de intermediair eigenlijk voor het laatst getraind? Uit de vele vragen die wij uit het veld krijgen, blijkt dat er nog wel wat te doen valt; inkomensregistraties op basis van salarisstroken leveren bijvoorbeeld nog regelmatig problemen op. Zo ook de regels omtrent passend toewijzen:  wat de wetgever wil druist in de praktijk vaak in tegen wat de medewerkers als logisch en rechtvaardig voor een kandidaat-huurder ervaren.  Wat gebeurt er dan? Zoals hierboven al aangegeven: vergissingen zijn duur!

TIP 3: bouw periodieke controles in

Ja, u hebt het goed gelezen: UW organisatie is verantwoordelijk voor de inkomensregistraties en toewijzingen die uw intermediairs doen. Dus: be in control.

Weet wat er gebeurt, en bouw regelmatige controle-momenten in. Uw eigen team kan hier een rol in spelen.

Maar vraag om de zoveel tijd ook eens aan een extern deskundige om kritisch mee te kijken. Een frisse blik van buiten ziet vaak andere dingen, ingeslopen gewoontes. Vanaf 2016 gaan immers meerdere inkomensgrenzen een rol spelen door passend toewijzen. Zorg dus dat u van tevoren zeker van uw zaak bent.

Meer informatie over inkomensregistratie, passend toewijzen?

Of een specifieke cursus over inkomensregistratie bij intermediaire verhuur?
Neem dan deel aan de eerstvolgende cursus Inkomensregistratie: Staatssteun & Passend Toewijzen of neem contact met ons op. Een incompany opleiding gericht op uw situatie en vraagstuk is uiteraard ook mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Intermediaire verhuur: inkomensregistratie nog belangrijkerPassend toewijzen borgen met IRF2016