De knoop doorhakken: van het voorlopige naar het definitieve scheidingsvoorstel

Geplaatst op 2 april 2017
Geschreven door
Categorie Woningwet

Momenteel is de Autoriteit woningcorporaties (Aw) op volle toeren bezig met het beoordelen van de voorlopige scheidingsvoorstellen die corporaties in december 2016 hebben ingediend. Tijdens het indienen van de gevraagde stukken bleek dat CorpoData moeilijkheden ondervond om alle ingevoerde data te verwerken.

Naar aanleiding hiervan heeft de Aw op 23 maart 2017 een brief gepubliceerd met daarin de evaluatie van CorpoData en een toelichting op het proces voor het indienen van reparaties op de dPi en de definitieve scheidingsvoorstellen.

Correcties op ingediende dPi 2016

Uit de eerste beoordelingen blijkt dat er veel onjuistheden in de aangeleverde dPi’s zitten; bijna 280 van de 350 ontvangen dPi’s dienen aangepast te worden. De autoriteit geeft aan dat deze onjuistheden om de volgende redenen hebben plaatsgevonden:

  • onjuistheden in de aangeleverde data
  • complexiteit van het proces
  • het voorlopige scheidingsvoorstel is niet compliant aan de voorschriften van de scheiding
  • enkele corporaties blijken achteraf niet in aanmerking te komen voor het verlicht regime

Naar verwachting zal de Aw voor 1 mei a.s. een brief ‘Voorlopig Oordeel’ naar alle corporaties versturen waarin wordt aangegeven of er wijzigingen noodzakelijk zijn. Corporaties die op basis van hun voorlopig oordeel wijzigingen moeten aanbrengen dienen opnieuw hun dPi in te dienen via CorpoData. Mocht tijdens het indienen performanceproblemen ontstaan, dan is er een escape via Excel en hulp vanuit de Aw mogelijk.

Indiening definitieve scheidingsvoorstel

De documenten die vóór 1 juli 2017 bij het definitieve scheidingsvoorstel ingeleverd moeten worden zijn de dVi, een WOZ-uitvraag en de uitvraag van het definitieve scheidingsvoorstel.

Gezien de ondervonden technische problemen bij de indiening van de voorlopige scheidingsvoorstellen, is besloten dat alleen de dVi en de WOZ-uitvraag via CorpoData ingediend moeten worden. Om technische problemen te voorkomen zal de definitieve uitvraag van de scheidingsvoorstellen niet via CorpoData verlopen maar via een apart (web)formulier op de website van de Aw. Op deze scheidingsvoorstellen is geen accountantsprotocol van toepassing.

Wat er precies in de definitieve uitvraag van de scheidingsvoorstellen opgevraagd zal worden is nog onduidelijk aangezien de autoriteit hier geen uitspraak over heeft gedaan.

Beta-versie dVi 2016 en een gezamenlijke AW-WSW toetsingskader

De Aw heeft aangegeven dat medio april een beta-versie van de dVi 2016 klaar zal zijn die met een aantal corporaties getest zal worden. Corporaties die hieraan deelnemen zijn, na de afronding van de accountantscontrole, klaar met hun indiening. Bij een goed verloop van deze testronde wordt de dVi medio mei opengesteld waarna de overige corporaties zes weken de tijd hebben om hun dVi en WOZ-uitvraag in te vullen.

De dVi 2016 zal zowel aan de uitvraag die op 29 november 2016 in de Staatscourant is gepubliceerd aansluiten, als bij het onlangs gepubliceerde accountantsprotocol. Om de wijzigingen in het accountantsprotocol van volgend jaar beperkt te houden is besloten dat de dVi voor het verslagjaar 2017 gelijk is aan die van 2016.

Verder zijn de Aw en het WSW momenteel bezig met de vormgeving van het Verticale Toezicht Aw-WSW, waarbij ook een gezamenlijk toetsingskader van toepassing zal zijn. Dit kader zal de basis zijn voor toekomstige uitvragen.

Trainingen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het definitieve scheidingsvoorstel? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs. Ook biedt de Finance Ideas Academy trainingen aan waaronder de Masterclass Woningwet compliance waarin u inzicht krijgt in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie.

Hierin komen thema’s zoals de verplichtingen voortvloeiend uit de corporatie statuten en reglementen naar voren waarna u in staat bent om een effectief toepasbaar toetsingskader voor het bestuur en de RvC op te stellen.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Woningwet best practices: Blijft u baas over eigen portemonnee bij de prestatieafspraken?Jaarrekening 2016, en daar voorbij