Borging Woningwet regels in processen vraagt om bewustwording

Geplaatst op 9 oktober 2017
Geschreven door
Categorie Woningwet

Borging Woningwet regels in processen vraagt om bewustwording

Deze maand kunnen de meeste corporaties het oordeel van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) verwachten op hun ingediende scheidingsplan. Er vanuit gaande dat de Aw een positief oordeel afgeeft, dient de scheiding na het verkrijgen van de goedkeuring enkel nog in de primaire proces doorgevoerd te worden.

Bij veel corporaties zijn de voorbereidingen op de scheiding van de administratie al in volle gang of bevinden zich zelfs al in een afrondende fase. Aangezien dit de inrichting van het administratieve proces raakt heeft deze Woningwet horde (als het goed is) de volle aandacht van corporaties en hun ERP-leveranciers. Wat echter ook aandacht behoeft is de borging van de Woningwet regels in de processen. In de praktijk komen we met enige regelmaat gevallen van non-compliance tegen.

Borging naleving wetgeving onderdeel implementatie

Nu de implementatie van de Woningwet bijna is afgerond kan de blik weer op de toekomst worden gericht. Daarbij is het zeer raadzaam goed na te denken over het borgen van de Woningwet spelregels. Onderdeel van een goede implementatie is dat in de processen is geborgd dat de wet- en regelgeving wordt bijgehouden en dat deze regels zijn vertaald naar acties ten behoeve van de naleving.

Praktijk blijkt weerbarstig

In de praktijk merken we dat het naleven van de Woningwet regels nog een flinke opgave is.

Dit heeft deels te maken met de complexheid en gedetailleerd van de Woningwet zelf en deels met onwetendheid bij medewerkers. Voor diverse activiteiten zijn goedkeuringen of zienswijzen nodig van gemeenten of van de AW. Door onwetendheid met deze regels kan het voorkomen dat bij een investering of een aankoop wordt vergeten om goedkeuring te vragen aan de Aw. Dit doet zich met name voor bij nieuwe niet-DAEB activiteiten. Veelal is de corporatie zich niet bewust van het niet-DAEB karakter van de activiteit.

Er wordt bijvoorbeeld een kantoorpand aangekocht dat getransformeerd zal worden naar sociale huurwoningen. De corporatie is in de veronderstelling dat het een DAEB activiteit betreft, maar volgens de Woningwet dient de Aw in dit geval om goedkeuring gevraagd te worden. Er wordt immers een (niet-DAEB) kantoorpand aangekocht. In principe mag een corporatie een kantoorpand aankopen om er sociale huurwoningen van te maken. Via de goedkeuringsprocedure zal echter aangetoond moeten worden dat het betreffende complex binnen vijf jaar zal worden getransformeerd.

Alertheid voor aanscherpen procedures en richtlijnen

Om dergelijke gevallen van non-compliance te voorkomen is meer nodig dan alleen het aanscherpen van procedures en interne richtlijnen. Van medewerkers mag verwacht worden dat ze zich op de hoogte houden van de voor hen relevante wet en regelgeving. Vanuit het management is het zaak dit de faciliteren en aan te moedigen. Om invulling te geven aan de compliance eisen is het daarnaast van belang dat er een open cultuur heerst waarin men alert is op non-compliance en waarin men ook hierop aanspreekbaar is. Door elkaar aan te spreken wordt bovendien bewerkstelligd dat eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden ontdekt.

Masterclass Woningwet compliance

Wilt u meer weten over het borgen van de Woningwet regels binnen uw corporatie? Finance Ideas Academy biedt een masterclass aan over Woningwet compliance. Deze masterclass geeft u inzicht in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van Woningwet compliance in de werkwijze en processen.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Woningwet compliance nog niet volledig geborgd