Bloed, zweet en tranen of toch kerstkransjes en oliebollen?

Geplaatst op 17 december 2016
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Corporaties zijn volop bezig met de laatste loodjes van het scheidingsvoorstel. Samen met de dPi wordt dit uiterlijk 31 december 2016 ingediend. En mede door de nodige technische problemen bij CorpoData betekent dat waarschijnlijk eerder bloed, zweet en tranen dan kerstkransjes en oliebollen… En daar komt het herziene handboek marktwaarde nog eens bij, dat voor sommige corporaties betekent dat ze een deel van hun bezit volgens de full versie moeten waarderen.

Tijd voor nieuwe uitdagingen…

Het jaar 2017 staat in het teken van het op orde brengen van de systemen en processen, immers: vanaf 1 januari 2018 dienen alle systemen en processen in lijn te zijn met de vereisten uit de Woningwet. Onder andere in uw financieel reglement heeft u aangegeven dat u op ieder gewenst moment inzicht kunt geven in de financiële positie van uw corporatie, alsmede van uw DAEB- en uw niet-DAEB activiteiten.

Dat betekent nogal wat voor uw inrichting. 3 belangrijke punten:

Kostenallocatie op orde

U dient uw kostenallocatie op orde te hebben. Waar kostenallocatie vroeger wel eens als verplicht nummer werd gezien, wordt het nu meer en meer het hart van uw sturing en verantwoording. De allocatie gaat verder dan de kostenverdeelstaat. U heeft deze nodig voor de jaarrekening, voor het scheidingsvoorstel en ook voor uw rapportage over uw rendement DAEB en niet-DAEB. En daarmee legt een goede allocatie de basis voor het inzicht in uw interne sturing.

Aanpassing administratie voor rapportage DAEB en niet-DAEB

Uw administratie moet worden aangepast voor de rapportage van DAEB en niet-DAEB. Tevens kan de kostenallocatie worden opgenomen in de systemen, zodat uw alle rapportages uit uw primaire systeem kunt halen. En als dit nodig is, worden processen aangepast aan de nieuwe situatie.

Financieel reglement en investeringsstatuut in een control framework

Het financieel reglement is meer dan een papieren tijger. Het is tevens de kapstok om andere reglementen en statuten aan te passen, bijvoorbeeld het investeringsstatuut. Dit biedt de gelegenheid om in 2017 eens goed te kijken naar bijvoorbeeld de wijze waarop u investeringen beoordeelt. Waarbij ook nog eens meespeelt dat de Aw en het WSW aan het nadenken zijn over de te hanteren waardebegrippen. Het neerzetten van een gedegen control framework is hier een bijzonder nuttig instrument.

Dus ook in 2017 nog werk aan de winkel…

Ook in 2017 ondersteunt de Finance Ideas Academy u met raad en daad, door het aanbieden van een breed scala aan opleidingen en trainingen. Iedere opleiding is ook op maat te verzorgen voor uw corporatie, aangepast aan uw situatie, uw vraag en uw uitdagingen. Specifiek rondom de kostenallocatie biedt de training Implementatie Administratieve Scheiding een stevige basis en hulp bij uw inrichting. Ook deze training is als incompany mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan.

Maar voor nu…
Voor nu wensen we u eerst prettige, dPi-vrije feestdagen en alvast een voorspoedig 2017!

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Is uw parkeerplaats ook zo goed verwarmd?Jaarrekening 2016: zoeken naar (de) waarde