Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) gepubliceerd

Geplaatst op 19 juni 2015
Geschreven door
Categorie Woningwet

Op 19 juni is het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) in het Staatsblad gepubliceerd. Daarnaast is ook de bijbehorende ministeriële regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Het gehele besluit is hier terug te vinden en de ministeriële regeling kunt u hier nalezen.

De tekst van het gepubliceerde BTIV hebben wij vergeleken met het concept, deze vergelijking vindt u hier. In het gepubliceerde besluit en in de regeling op hoofdlijnen is weinig veranderd ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

  • Voorschriften marktwaarde: het handboek modelmatig waarderen is opgenomen in de ministeriële regeling, een ultra-light mogelijkheid is hierin niet opgenomen.
  • Prestatieafspraken: het eerste bod als onderdeel van de verplichte prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisaties dient uiterlijk 1 november 2015 te worden gedaan.
  • Berekening investeringscapaciteit: het kengetal waarmee een indicatie gegeven wordt van de financiële armslag van corporaties zal uiterlijk 1 november 2015 kenbaar worden gemaakt aan gemeenten en bewonersorganisaties.
  • Vrijgestelde corporaties: van vermogensscheiding vrijgestelde corporaties krijgen geen mogelijkheid om te liberaliseren woningen aan te wijzen als niet-DAEB.
  • Overgangsrecht: onder het overgangsrecht voor niet-DAEB investeringen vallen ingediende en reeds verleende omgevingsvergunningen mits een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt binnen de, in de vergunning vermelde, termijn. Ook financiële verplichtingen voor werkzaamheden die binnen twee jaar na 1 juli 2015 zullen plaatsvinden vallen onder het overgangsrecht.
  • Overcompensatie: er zijn vier formules om eventuele overcompensatie te berekenen. Woningcorporaties kunnen hieruit zelf de meest gunstige kiezen.
  • Gemengd geliberaliseerd complex: onder dit nieuwe begrip kunnen complexen vallen waarvan tenminste 90% van de woongelegenheden meer dan 142 WWS-punten heeft. Voor het overhevelen van deze complexen gelden nadere regels.

Later deze week publiceren wij een samenvatting waarbij meer in detail op de wijzigingen wordt ingegaan.

Via de website Finance Ideas kunt u zich aanmelden voor Woningwet alerts waardoor u automatisch op de hoogte blijft van nieuws rondom de Woningwet.

Wilt u meer kennis van de herziene Woningwet en inzicht in de gevolgen voor uw corporatie? 

Informeer naar onze kennissessie Herziene Woningwet of de kennissessie herziene Woningwet speciaal voor RvC leden (mét PE-punten)

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Passend afwijzen: Wie helpt de middeninkomens?