Beschikbaarheidsrisico van financiering

Geplaatst op 2 februari 2012
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Het verkrijgen van financiering is geen vanzelfsprekendheid in het huidige tijdperk. Bij het afsluiten van een nieuwe lening draaide het voor de kredietcrisis voornamelijk om het verkrijgen van een zo laag mogelijk rentetarief. Momenteel is het überhaupt nog maar de vraag of er geld beschikbaar is. Laat staan tegen welk tarief. Door de voordurende onzekerheid op de financiële markten zijn banken zeer terughoudend geworden met het verstrekken van leningen, vooral leningen met een langere looptijd. Corporaties financieren zich hoofdzakelijk onder borging van het WSW. Dit maakt de toegang tot financiering eenvoudiger, maar het is nog geen garantie dat de financiering ook daadwerkelijk altijd beschikbaar zal zijn.

Beschikbaarheid kapitaal

Betekent dit dat er geen geld op de financiële markten aanwezig is? Nee, dat betekent het niet. Er zijn momenteel voldoende middelen beschikbaar, alleen niet bij de banken. De verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en collega banken, lenen het momenteel door een gebrek aan vertrouwen liever niet uit aan banken. Maar verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen hebben wel geld om uit te lenen.

Onderhandse financiering

Hoe kom je dan als geldvrager aan de benodigde middelen? Onder andere door rechtstreeks een lening bij een verzekeraar of pensioenfonds aan te trekken. In Amerika bestaat een gereguleerde markt voor deze zogenoemde ‘private placements’, oftewel onderhandse plaatsingen. In deze markt worden leningen van ondernemingen direct verkocht aan grote investeerders, meestal de verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, zonder tussenkomst van de (balans van de) banken. Voordelen van deze onderhandse plaatsing van leningen zijn de hoge mate van flexibiliteit in looptijden en omvang.

Verkleinen beschikbaarheidsrisico

In Nederland zijn momenteel diverse partijen die zich via deze US private placement markt financieren. Recente voorbeelden van vastgoedbeleggers zijn Wereldhave en VastNed Retail. Daarmee maken ze zich minder afhankelijk van banken en spreiden ze het beschikbaarheidsrisico. Ook het geplande EMTN programma van Ymere is een goed voorbeeld van een instrument om het beschikbaarheidsrisico te reduceren. Bij het EMTN programma wordt de financiering ook rechtstreeks opgehaald, zonder tussenkomst van de (balans van de) bank, alleen geschiedt de plaatsing van de lening hier openbaar en niet onderhands.

Meer weten over uw financieringsmogelijkheden?

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van financieren om het beschikbaarheidsrisico te verkleinen, meldt u zich dan aan voor het seminar ‘Nieuwe financieringsvormen voor woningcorporaties’ op 7 maart aanstaande.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Woningmarkt: alleen maar kommer en kwel?