Aangifte VPB in eigen hand

Geplaatst op 28 maart 2011
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Bij het opstellen van de aangifte over 2008 is op grote schaal gebruik gemaakt van externe adviseurs. Nu de beginbalans is vastgesteld en de eerste aangifte VPB ingediend is de centrale vraag: Hoe nu verder? U ontkomt er niet aan een fiscalist bij dit proces te betrekken vanwege zijn specifieke kennis, maar u kunt de aangifte VPB voor het merendeel zelf doen!

Integrale vennootschapsbelasting

De introductie van de integrale vennootschapsbelasting heeft geleid tot een verzwaring van de administratieve lastendruk bij corporaties. Het opstellen van de beginbalans per 1 januari 2008 is een omvangrijke klus geworden en de praktische uitwerking van de bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst 2 (VO2) is in sommige gevallen erg complex gebleken. Een goed voorbeeld hiervan zijn bepalingen met betrekking tot de tussenvormen. Voor veel corporaties geldt dat zij onvoldoende fiscale kennis in huis hebben om de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) zelfstandig op te stellen. Hoewel de kennis van een fiscalist bij dit proces onmisbaar is, zijn er mogelijkheden om de regie (meer) in eigen hand te houden en daardoor kosten te besparen.

Fiscale risico’s en mogelijkheden

Het is een must voor elke corporatie de fiscale risico’s in kaart te brengen, te houden en te beheersen binnen het Tax Control Framework (TCF). Aan de andere kant wilt u gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn en wilt u inzicht in de “tax planning”, zodat u de acute belastingdruk kan monitoren. De externe adviseur kan u hierbij helpen, maar heeft niet de kennis van de organisatie die u heeft. Door een groot deel van de fiscale aangifte in huis te beleggen, geeft u invulling aan het TCF en de tax planning. Een onderdeel van het TCF is de fiscale behandeling van renovatiekosten versus groot onderhoud. Met de taxplanning krijgt u inzicht in de acute belastingpositie en heeft u een handvat om deze te optimaliseren.

Commerciële jaarrekening als basis

De commerciële jaarrekening is de basis voor de fiscale aangifte. Bij het opstellen van de jaarrekening kunt u de fiscale verschillen reeds in kaart brengen. Daardoor heeft u tijdig inzicht in de acute belastingpositie en verhoogt u de efficiency en effectiviteit binnen de organisatie. Van daaruit kunt u de fiscale jaarrekening opstellen. De VPB wordt op deze manier geïntegreerd in uw organisatie en administratie. U houdt de regie in eigen handen en bespaart daarmee kosten.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

CFV continuïteitsoordeel 2011