3 bijzondere inkomenssituaties

Geplaatst op 28 maart 2011
Geschreven door
Categorie Algemeen

In de meeste gevallen kan relatief eenvoudig, aan de hand van het IB 60 formulier, het verzamelinkomen worden geregistreerd. Maar in de praktijk komen ook uitzonderingsgevallen voor: Hoe bijvoorbeeld om te gaan met een startende ondernemer of hoe moet de corporatie rekening houden met een verwachte inkomensdaling van de huurder(s)? Maar ook het bepalen van het vermogen bij verkoop van de woning zorgt voor veel onduidelijkheid. Onderstaand worden de 3 meest gestelde vragen over inkomens registratie kort besproken.

1. Hoe bepaal je het vermogen bij (toekomstig) verkoop van de eigen woning? – box 3

Voor het registeren van het inkomen in box 3 geldt de waarde van het vermogen op peildatum 1 januari 2011. Dit betekent dat een eventuele overwaarde, indien de woning op dit moment nog niet is verkocht, niet in de berekening van het vermogen in box 3 hoeft te worden meegenomen.

2. Welk inkomen moet je registreren van een startende ondernemer? – box 1

Bij ondernemers (eenmanszaak/zzp’ers) dient de belastbare winst uit onderneming te worden geregistreerd. De beste (en makkelijkste) methode om dit inkomen te registreren, is door gebruik te maken van gegevens van de Belastingdienst. Het IB60 formulier of een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting vermelden het verzamelinkomen waar de belastbare winst onderdeel van uitmaakt. Als de ondernemer bijvoorbeeld dit jaar is gestart met de onderneming, dan is een schatting van de ondernemer over zijn of haar (toekomstige) winst voldoende.

3. Welk inkomen te registeren als huurder in hetzelfde jaar met pensioen gaat? – box 1

Indien de huurder in het jaar van de inkomensregistratie 65 jaar wordt, dan moet naast het huidige inkomen ook het toekomstige pensioen worden geregistreerd. Het jaarinkomen wordt dan berekend door deze verschillende inkomsten bij elkaar op te tellen.

Er zijn natuurlijk meer bijzondere inkomenssituaties, zoals (andere) inkomstendalingen, werkloze huurders, echtscheidingsgevallen of studenten. Voor al deze gevallen geldt dat corporatiemedewerkers zo efficiënt mogelijk het juiste inkomen registreren. Belangrijk dus om binnen de organisatie te zorgen voor voldoende kennisdeling.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensregistratie: ‘Leuker kunnen we het niet maken wel..’