13 januari: plenair debat Tweede Kamer over Energie Prestatie Vergoeding

Geplaatst op 7 januari 2016
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Verduurzaming van de woningvoorraad staat bij veel corporaties hoog op de agenda. Maar verduurzaming op grote schaal is kostbaar en de mogelijkheden om deze investering terug te verdienen zijn vaak beperkt. Woensdag 13 januari bespreekt de Tweede Kamer de wetswijziging ten behoeve van de Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Het doel van de EPV is om verhuurders, middels een extra inkomstenbron, aan te sporen meer energiezuinige woningen te verhuren. Wat is deze EPV en aan welke eisen moet een woning voldoen om een EPV in rekening te kunnen brengen?

Wat is de Energie Prestatie Vergoeding?

De EPV biedt verhuurders de mogelijkheid om huurders een vergoeding te vragen voor de energie prestaties die de woning levert. De achterliggende redenatie is dat de huurder geen, of een minimale energierekening heeft dankzij de energetische kwaliteiten van de woning. De verhuurder heeft in deze kwaliteiten geïnvesteerd, het is daarom niet meer dan logisch dat de opbrengsten ook (deels) aan de verhuurder ten dele vallen.

In de afbeelding links zijn de betalingen die een huurder doet voor het gebruik van een woning en energie, in een traditionele woning (in de afbeelding links) en een zeer energie-efficiënte woning, weergegeven (klik op de afbeelding om in te zoomen).

Aan welke eisen moet een woning voldoen alvorens een EPV in rekening gebracht mag worden?

Allereerst dient te worden vermeld dat het een voorgenomen besluit betreft, het besluit kan daarom nog aan wijzigingen onderhevig zijn.  De EPV richt zich op de zogeheten nul-op-de-meter woningen, hieronder vallen woningen die naast energiebeperkende maatregelen ook energieopwekkende voorzieningen hebben. De prestatie van een nul-op-de-meter woning is drieledig:

  • De maximale warmtevraag van de woning is beperkt;
  • De woning wekt duurzame energie op voor het voldoen aan die warmtevraag en voor warm tapwater;
  • De woning wekt duurzame energie op voor het gebruikersgebonden energieverbruik.

In het voorgenomen besluit wordt de EPV per vierkante meter bepaald aan de hand van de prestaties en worden deze drie randvoorwaarden als volgt gekwantificeerd:

Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (Qv) [kWh_th/m²] per jaar Minimale duurzaam opgewekte warmte voor verwarming en warm tapwater [kWh_th/m²] per jaar Minimale productie duurzaam opgewekte energie voor gebruikersgebonden gebruik [kWh_h/m²] Maximale vergoeding
in €/m²/maand
0 < Qv ≤ 30 Qv + 15 Ehulp + 25 1,40
30 < Qv ≤ 40 Qv + 15 Ehulp + 25 1,20
40 < Qv ≤ 50 Qv + 15 Ehulp + 25 1,00

Samengevat mag de warmtevraag voor ruimteverwarming niet meer dan 50 kWhth per vierkante meter per jaar bedragen. Deze warmtevraag voor ruimteverwarming plus 15 kWhth per vierkante meter per jaar moet duurzaam worden opgewekt. Daarnaast moet de elektriciteit die wordt gebruikt voor het opwekken van deze warmte, plus 25 kWh per vierkante meter per jaar, duurzaam worden opgewekt.

In de afbeelding rechts is een voorbeeldwoning weergegeven

Op basis van bovenstaande gegevens zou de verhuurder van de voorbeeldwoning een EPV van € 112 per maand in rekening mogen brengen. Dit betekent jaarlijkse inkomsten van € 1344 van waaruit een verhuurder zou kunnen investeren.

Maar de woning valt onder de warmtewet?

Het kan natuurlijk dat de woning al onder de warmtewet valt, dit is bijvoorbeeld in het geval van een gezamenlijk opgezet opwekkingssysteem, in dat geval valt U onder een aparte regeling. De maximale vergoeding die gevraagd kan worden ligt in dit geval een stuk lager en varieert van €0,20-€0,90 per kWh/M² per maand.

Afwegingen met betrekking tot de verduurzaming van de woningvoorraad?

Voor een verhuurder zal een woning die aan de bovengestelde energie-eisen voldoet waarschijnlijk velen malen interessanter zijn dan een woning die net niet aan deze eisen voldoet. Om de mogelijkheid van een EPV maximaal te benutten zult u dus op zowel complex als portefeuilleniveau moeten gaan nadenken over uw duurzaamheidstrategie.

Meer over Financiële Sturing en Asset management?

Verduurzaming van de woningvoorraad heeft zowel een financiële impact als ook een resultaat in de kwaliteit, de waarde en het rendement van uw vastgoed.  In de training Financiële Sturing leert u meer over financiële overwegingen en impact bij investeringen. De training Asset management gaat dieper in op de exploitatiestrategie en rendement van uw vastgoed.

Auteur

  • Daan van Vulpen MSc
    Daan van Vulpen MSc Adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Marktwaarde als objectieve meetlat bij financiële sturingHet beoordelen van investeringen op marktwaarde