Wegwijs in de inkomensregistratie van ondernemers

Geplaatst op 14 augustus 2011
Geschreven door
Categorie Algemeen

Bij het registeren van de inkomens van nieuwe huurders krijgen corporaties soms te maken met lastige inkomenssituaties. Met name de inkomensregistratie van ondernemers wil nog wel eens leiden tot flinke hoofdbrekens. Het IB60 formulier van de Belastingdienst biedt vaak geen uitkomst in gevallen waar het huidige actuele inkomen sterk is gewijzigd. De vele inkomensspecificaties die gebruikt kunnen worden voor de inkomensregistratie maken het bovendien lastig om door de bomen nog het bos te zien. Hoe registreer je in deze situaties dan wel op een eenvoudige manier het juiste inkomen zonder zelf veel tijd kwijt te zijn?

Belastbare winst

De winst van een zelfstandig ondernemer (eenmanszaak, vennootschap onder firma of ZZP’er) is als winst uit onderneming belast in box 1 van de inkomstenbelasting. De belastbare winst bestaat uit de bruto omzet vermindert met gemaakte kosten, afschrijvingen en fiscale aftrekposten. De enige manier om deze belastbare winst inzichtelijke te krijgen voor de inkomensregistratie is door gebruik te maken van inkomensbescheiden waar het verzamelinkomen (inkomen uit box 1, box 2 en box 3) in zijn geheel op staat vermeld. Voor een corporatiemedewerker is het immers ondoenlijk om enkel op basis van omzetgegevens een inkomensregistratie uit te voeren. Een inkomensregistratie op basis van dergelijke gegevens is alleen weggelegd voor fiscalisten.

Inkomensregistratie ondernemers

Voor de inkomensregistratie van ondernemers kan daarom het beste worden aangesloten bij inkomensbescheiden die door externe partijen zijn vastgesteld. Goede voorbeelden hiervan zijn de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2011 van de Belastingdienst of een inkomensverklaring van een accountant of boekhouder over het jaar 2011. Met deze inkomensbescheiden kan relatief snel en eenvoudig het inkomen worden geregistreerd zonder dat het veel fiscale kennis vereist van de corporatiemedewerker.

Startende ondernemers

Als een ondernemer die onlangs is begonnen met zijn onderneming nog niet beschikt over een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2011 en ook geen boekhouder of accountant heeft die een inkomensverklaring kan afgeven dan kan het inkomen ook altijd nog met behulp van een huur- en of zorgtoeslag aanslag worden vastgesteld. Mocht dit echter geen soelaas bieden dan zal het inkomen met behulp van een door de huurder te maken schatting moeten worden vastgelegd. Er zijn dan geen ‘harde’ schriftelijke bewijsstukken die de huurder kan overleggen om het inkomen te onderbouwen. De huurder moet natuurlijk wel verklaren dat hij of zij naar waarheid deze schatting heeft opgegeven.

Meer uitzonderingssituaties worden besproken in onze cursus Fiscale Training Inkomenregistratie

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Uitkomsten Corporatie Survey 2011 - III