Leergang CorporatieFinanciën “Ik heb nu een solide financiële basis”

Geplaatst op 17 augustus 2020
Geschreven door
Categorie Algemeen

Marjan Nekkers - Beter Wonen1 November 2019 stapte Marjan Nekkers over naar de corporatiewereld om directeur-bestuurder bij Beter Wonen te worden. Onlangs volgde ze de leergang CorporatieFinanciën. “Ik wilde mijn financiële basis verbreden en wil een goede gesprekspartner zijn in de organisatie, maar ook als ik aan tafel zit met de raad van commissarissen en de accountant.”

Bevalt de corporatiewereld een beetje?

“Het bevalt heel goed. Ik heb lang bij de politie gewerkt in verschillende leidinggevende functies, en ben daarna overgestapt naar de politiek-bestuurlijke omgeving (gemeente) omdat ik mijzelf verder wilde ontwikkelen. Vorig jaar begon het weer te kriebelen en ben ik om me heen gaan kijken. Ik zag de functie van directeur-bestuurder bij Beter Wonen en heb gesolliciteerd.”

‘The rest is history’?

“Precies. In mijn vorige functies heb ik plezierig samengewerkt met corporaties. Het viel mij altijd op dat de ‘corporatiemensen’ een groot hart voor de huurders hebben. Die maatschappelijke betrokkenheid spreekt mij aan. Dat zit ook in mij, werken voor een organisatie waar je waarde kunt toevoegen aan de maatschappij is een rode draad in mijn werkzame leven. Na een ruim half jaar bij Beter Wonen kan ik zeggen dat het me hartstikke goed bevalt. Het is een leuke en betrokken club mensen, sommigen werken hier al heel lang. Dat zegt wat over de organisatie.”

En de ‘hoed en de rand’ van financiën?

“In mijn vorige functies had ik wel te maken met financiële zaken als de jaarrekening en de begroting, maar in de corporatiewereld werkt het anders. Er gaat veel geld om in bezit. Je hebt te maken met verduurzamen, slopen, het CO2-neutraal maken van woningen, het klimaatakkoord, et cetera. De vorm van toezicht is anders, de ratio’s, de terminologie. Als ‘dummy’ in de corporatiesector kan ik prima vertrouwen op de kennis hier in huis, maar ik ben eindverantwoordelijk en wil de goede vragen kunnen stellen. Ik hoef geen financieel expert te worden, maar ik wilde mijn financiële inzicht en kennis vooral verbreden en enigszins verdiepen, vandaar dat ik de leergang CorporatieFinanciën heb gevolgd.”

Dus u bent nu dummy-af?

“Ik heb nu een solide basis. Tijdens de leergang kwamen veel financiële aspecten aan bod. Dat ging van de zin en onzin van een verlies- en winstrekening, kasstroomoverzicht en waarom kasstromen belangrijk zijn, financiële toetsen en normen bij investeringsbeslissingen, de Woningwet, tot markt- en beleidswaarde. De deelnemers aan deze leergang hadden niet allemaal dezelfde functie, dat vond ik echt meerwaarde hebben. Iedereen bracht vanuit zijn of haar eigen ervaring input mee. Je deelt ervaringen en kennis: hoe doen jullie dat nou? Ook de docent was zich bewust van die verschillende functies en gaf regelmatig specifieke tips en inzichten aan een deelnemer.”

Dat klinkt alsof u tevreden bent

“Ik ben nu een betere gesprekspartner en ik heb er meer gevoel bij. Dus ja, ik ben zeker tevreden.”

Hoe en wanneer volgt u de Leergang CorporatieFinanciën

De leergang is opgebouwd uit vijf sessies van elk één dagdeel, telkens met tussenpozen van twee weken. Klik hier om te zien wanneer de eerstvolgende leergang start.

Wilt u meer weten over de inhoud van deze training, neem dan contact op met Jeroen Dungelmann. De training kan ook in company worden gegeven en in combinatie met andere corporaties binnen uw regio worden georganiseerd. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

financien voor niet financiele managers corporatieuitglijders bij inkomensregistratie