Home » Opleidingen » Control & Compliance » Masterclass Woningwet compliance

Masterclass Woningwet compliance

Masterclass Woningwet compliance

Corporat(i)e governance effectief toegepast

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

De afgelopen jaren is op Woningwet gebied veel werk verzet. Het corporatiestatuut is aangepast, er is een reglement financieel beleid en beheer opgesteld, het vastgoed is op marktwaarde gewaardeerd en last but not least het ontwerp scheidingsvoorstel is ingeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het implementeren van de Woningwet eindigt echter niet bij het indienen van het scheidingsvoorstel of bij goedgekeurde statuten.

Spelregels van de woningwet

Hoe zorgt u dat uw corporatie zich in de praktijk houdt aan de nieuwe spelregels van de Woningwet, maar ook aan uw eigen statuten en reglementen? Doet u wat u hebt beloofd te doen?

Model statuten en reglementen

Onder het mom van ‘waarom het wiel zelf uitvinden?’ hebben veel corporaties dankbaar gebruik gemaakt van de door Aedes verstrekte model statuten en reglementen. Maar nu ze zijn goedgekeurd door de Aw is het wel zaak dat u zich houdt aan deze door uzelf opgelegde spelregels. En juist daarin schuilt het risico. Heeft u eigenlijk wel goed naar de kleine lettertjes van deze modellen gekeken?

Masterclass Woningwet compliance

Deze masterclass geeft u inzicht in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van Woningwet compliance in de werkwijze en processen. Zodat compliance onderdeel is van het beleid, leeft binnen de organisatie en effectief toegepast kan worden.

Praktische informatie

Duur

13.00 uur tot ca. 17.00 uur met vooraf een inlooplunch

Startdata

 • 17 september 2019

Uw investering

€ 485 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Context Woningwet compliance
 • Overzicht wet- en regelgeving (Woningwet, BTIV, circulaires etc.)
 • Uitgangspunten en naleving van eigen statuten en reglementen
  Betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer
 • Toetsingskader bestuur en RvC
 • Governance en integriteit
 • Uitwerken statuten en reglementen
 • Uitvoering financieel in control
  Inrichting control functie
 • Rol en focus extern toezichthouders
 • Spelregels Woningwet effectief toepassen
  Discussie en interactie
Leerresultaten
 • U kent het wettelijk kader van de Woningwet en de actualiteiten hieromtrent
 • U kent de samenhang met de corporatie statuten en overige reglementen
 • U bent op de hoogte van de verplichtingen voortvloeiend uit deze statuten en reglementen
 • U kent de kleine lettertjes van het reglement financieel beleid en beheer
 • U kent de rol en werkwijze van de externe toezichthouders
 • U weet hoe u de Woningwet regels en procedures effectief kunt inzetten en implementeren in de organisatie
 • U bent in staat om een effectief toepasbaar toetsingskader voor het bestuur en de RvC op te stellen
 • U bent in staat om een gezonde balans te vinden tussen regels en procedures en praktisch toepasbare corporate governance
Praktijk cases
 • Praktische handvatten voor een effectief toepasbaar toetsingskader
Voor wie

De Masterclass Woningwet compliance is bedoeld voor Controllers, risk managers, compliance officers, bestuurssecretarissen, financieel medewerkers, managers, directeur-bestuurders en toezichthouders.

Uw docent
 • Victor Burger
  drs. Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Niels Kornegoor MSc RE
  Niels Kornegoor MSc RE Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...