Home » Opleidingen » Control & Compliance » Governancecode Woningcorporaties

Governancecode Woningcorporaties

Governancecode Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn private ondernemingen met een maatschappelijke opdracht: de uitvoering van een volkshuisvestelijke taak. Realiseren van maatschappelijke doelen staat voorop, met de (financiële) continuïteit van de organisatie als randvoorwaarde. Corporaties bepalen hun doelen op basis van legitieme criteria en richten hun organisatie efficiënt, sober en kosteneffectief in zodat huurders met de laagste inkomens een zo laag mogelijke huurlast hebben.

Voorwaarden voor toekomstbestendigheid van de corporatie

Goed rentmeesterschap gaat ook over duurzame ontwikkeling. Over het maken van duidelijke keuzes, goed bestuur, integriteit, transparantie en een adequate maatschappelijke verantwoording. Want dat zijn absolute voorwaarden geworden voor toekomstbestendigheid van de corporatie.

Essentie van de principes en bepalingen

Maar hoe geeft u invulling aan uw maatschappelijke rol? En hoe gaat u hiermee om als bestuurder en toezichthouder? Hoe zorgt u voor voldoende vrijheid en creativiteit in uw organisatie? Hoe blijft u aan gestelde regels voldoen zonder de organisatie te verstikken? Hoe wordt de Governancecode een levendige code waarbij de essentie van de principes en bepalingen uit de code centraal staan. En niet een codechecklist.

Governancecode Woningcorporaties

In deze training gaan we terug naar de basis van de code. U leert vanuit verschillende rollen en perspectieven naar uw organisatie te kijken. Als rentmeester, als maatschappelijke organisatie, als zakelijk ondernemer en als “people manager”. Ook wordt aandacht besteedt aan de financiële context. Welke kengetallen zijn überhaupt van belang en welke rendementen zijn goed genoeg om uw ambities en keuzes te kunnen realiseren. En hoe doorleeft u de Governancecode daarbij.

Praktische informatie


Duur

Maatwerk


PE punten

Deelnemers ontvangen 7 PE studiepunten.


Alleen in company leverbaar
 • Governancecode: de essentie
 • Rol van toezicht in historisch perspectief
 • Relatie incidenten en nieuwe regelgeving
 • Governance vereisten vanuit en de relatie met de Woningwet
 • Uitdagingen in de maatschappelijke taakstelling
 • De rollen en posities van toezicht en bestuur
 • Governance centraal in extern toezicht
 • Ambities, organisatiedoelstellingen versus de werkelijkheid
 • In control zijn, Papieren tijgers en Systeemdenken
 • Governance: kansen en uitdagingen
 • Financiële context van de corporatie
 • Sturing op het maatschappelijke rendement
 • U bent op de hoogte van de essentie van de Governancecode
 • U kent de relatie tussen de Governancecode en de Woningwet
 • U weet hoe u op een goede en gezonde wijze invulling kunt geven aan Governance
 • U weet hoe u systemen, regels en procedures als kans kunt benutten en niet als last ervaart.
 • U kunt een goede invulling geven aan de rol van bestuur en/of toezicht vanuit het bestaansrecht van de organisatie
 • U kunt uw bijdrage aan vastgoed, voor uw vermogen en vanuit uw maatschappelijke rol vertalen naar (financiële) kengetallen
 • U weet het belang van kengetallen en welke kengetallen voor u belangrijk zijn
 • U kent de balans tussen gewenste rendement om ambities te kunnen realiseren
 • Het maken van keuzes: Aanvullen en afwijken van compliance?
 • Daan Vrijmoet
  Daan Vrijmoet Directeur woningcorporaties Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...