Inkomensregistratie: van IB60 naar IBRI

Geplaatst op 2 augustus 2014
Geschreven door
Categorie Algemeen

Bij het toewijzen van een sociale huurwoning voeren woningcorporaties, om te voldoen aan de eisen omtrent staatssteun een inkomenstoets uit. Hierbij wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van het formulier met inkomensgegevens dat kandidaat huurder kunnen aanvragen bij de Belastingdienst, het IB60-formulier.

Veel corporatiemedewerkers werden deze zomer dan ook verrast door de inkomensverklaringen van de belastingdienst over het inkomensjaar 2013 waarmee kandidaten zich melden. Het IB60-formulier is vanaf het inkomensjaar 2013 namelijk vervangen door een nieuwe inkomensverklaring, het IBRI-formulier.

Het IBRI-formulier is de nieuwe officiële inkomensverklaring van de belastingdienst met de inkomensgegevens van een potentiële huurder over een bepaald belastingjaar en heeft dezelfde bewijskracht als het oude IB60-formulier. Het IBRI-formulier wordt aangevuld met de letters A tot en met F. Hierdoor kan het IBRI de volgende kenmerken hebben: IBRI-A, IBRI-B, IBRI-C, IBRI-D, IBRI-E en IBRI-F.

Deze wijziging leidt mogelijk tot verwarring bij zowel woningcorporaties als huurders. Veel woningcorporaties vragen kandidaat huurders het IB60-formulier aan te leveren en zullen hun uitingen over de gevraagde documenten moeten herzien. Het is immers niet meer mogelijk een IB60-formulier op te vragen vanaf belastingjaar 2013.

Voor woonconsulenten biedt deze nieuwe inkomensverklaring minder inzicht bij de beoordeling van het inkomen. Op het IBRI formulier wordt slechts het verzamelinkomen genoemd. De opbouw van het inkomen over de verschillende inkomensboxen is niet langer zichtbaar. Hierdoor is het inkomen dat uit vermogen (box 3) is gegenereerd niet langer van deze inkomensverklaring af te lezen.

Op veel IBRI-formulieren wordt expliciet de term voorlopig gebruikt. Ondanks dat de term IBRI niet in de huidige regelgeving voorkomt zijn alle IBRI-formulieren geschikt voor de inkomensregistratie. Het betreft immers een officiële inkomensverklaring van de belastingdienst. Een IBRI-formulier is overigens niet verplicht, u kunt in plaats van een inkomensverklaring ook om een kopie vragen van de meest recente aanslag inkomstenbelasting van het betreffende belastingjaar. Dat kan een voorlopige of een definitieve aanslag zijn. Beide zijn toegestaan voor uw inkomensregistratie.

Door heldere communicatie, zowel intern als extern kan veel verwarring worden voorkomen. In de praktijk betekent dit veelal een aanpassing van de interne werkinstructie en de uitingen richting kandidaat huurders.

Meer weten over werkinstructies?

Op basis van onze ervaring bij het opstellen van werkinstructies, hebben we een standaard template opgesteld. Indien u interesse heeft in de template of meer wilt weten over de inkomensregistratie, neemt u dan contact met ons op.

Opleidingen Finance Ideas Academy

In de opleiding Opfriscursus inkomensregistratie leert u de hoe u verzamelinkomens op een juiste wijze kunt vaststellen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod.

Naast de opfriscursus is er de Praktijkcursus inkomensregistratie. In deze in company cursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan uw eigen lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan.

De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensregistratie: heeft u uw werkinstructie al op orde?Praktijkcursus inkomensregistratie.