Handboek Marktwaardering 2020 gepubliceerd

Geplaatst op 9 november 2020
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Op vrijdag 30 oktober 2020 is het nieuwe waarderingshandboek gepubliceerd. Het Handboek Marktwaardering 2020 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Deze versie van het handboek is inmiddels de zesde geactualiseerde versie met als peildatum 31 december 2020. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Bij de actualisatie is de koers doorgezet die in 2017 is ingezet. Daarbij staan de kernwoorden ‘continuïteit’ en ‘consistentie’ centraal en is geprobeerd om de wijzigingen beperkt te houden. Het is gelukt om ingrijpende methodologische wijzigingen te voorkomen en met parameteraanpassingen en tekstuele aanscherpingen te werken.

Tip: Vergoot uw kennis over de verschillen tussen de ‘basis’ variant en de ‘full’ variant van het handboek als onderdeel van de training Vastgoedrekenen.

Twee nieuwe velden bij woningen

Aan de objectgegevens van een woongelegenheid zijn twee gegevens toegevoegd:

1: Renovatiejaar

Het renovatiejaar is vanaf het handboek 2020 toegevoegd aan de objectgegevens van woningen. Het renovatiejaar is het jaar waarin, volgens de definitie van renovatie in bijlage 1, de woongelegenheid is gerenoveerd. Als het renovatiejaar is opgegeven, moet bij het bepalen van de gegevens die afhankelijk zijn van het bouwjaar, zoals: instandhoudingsonderhoud, markthuur en discontovoet, het renovatiejaar genomen worden om de bouwjaarklasse te bepalen. Is er geen renovatiejaar opgevoerd dan blijft het bouwjaar leidend om de bouwjaarklasse te bepalen.

2: DAEB woning

Het veld DAEB woning bepaalt dat bij het streefhuurbeleid bij DAEB woningen rekening wordt gehouden met de liberalisatiegrens als bovengrens. Uitgangspunt is dat de beleidswaarde van DAEB woningen blijft aansluiten bij het doorverhuren van de woongelegenheid als DAEB woning. Daarbij past een streefhuur die niet hoger is dan de liberalisatiegrens. Deze aftopping geldt alleen voor de streefhuren en niet voor de contracthuren. Er zijn situaties mogelijk waarbij de contracthuur van een nog niet gemuteerde DAEB woning boven de liberalisatiegrens uitkomt.

Meer ruimte voor (full) taxaties gedurende het jaar

Voor het deel van het bezit dat in enig jaar getaxeerd moet worden conform de taxatiecyclus (beschreven in paragraaf 2.5) geldt dat het mogelijk is om de taxatie gedurende het jaar door de taxateur te laten uitvoeren. Als hiervoor wordt gekozen dient er voor dit deel van het bezit een markttechnische update naar 31 december te worden uitgevoerd. Deze markttechnische update dient plaats te vinden conform de richtlijnen van het NRVT.

Verdere methodische wijzigingen

Het minimum voor het objectgegeven mutatiekans doorexploiteren is voor de basiswaardering van 2% verhoogd naar 4%. Dit minimum geldt uitsluitend voor de mutatiekans bij aanvang en niet meer als bodemwaarde voor de mutatiekans ná afslagen in het uitpondscenario.

Meer weten over vastgoedrekenen of de beleidswaarde?

Heeft u vragen over deze wijzigingen of de spelregels van de beleidswaarde? Stel uw vraag aan Niels Kornegoor. Behoefte aan een sparringpartner, externe procesbegeleider of een financiële beoordeling van projecten? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Bekijk ook de training Vastgoedrekenen, hierin worden alle ins en outs van het rekenen aan markt- en beleidswaarde duidelijk uitgelicht.

Auteur

  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Investeren in ingrijpende renovatie wordt in 2021 rendabeler