De begroting: hoe maak je effecten van beleid inzichtelijk voor collega’s?

Geplaatst op 28 juni 2021
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Het begrotingsproces komt bij veel corporaties op stoom. In lijn met onze discussiepaper over investeringsafwegingen, zien wij corporaties nadenken over een budget voor onrendabele toppen en de ontwikkeling van het eigen vermogen. Deze onderwerpen komen ook terug in de training financiële sturing en in een recent artikel over quick wins bij het begrotingsproces. Dit artikel gaat dieper in op quick win ‘de eilanden naar elkaar te drijven’. Wat bedoelen we hiermee?

Feestje van financiën?

Goed samenwerken tussen verschillende afdelingen is bij veel corporaties niet altijd vanzelfsprekend. Eilandcultuur komt voor. Afdelingen leveren input, maar zien hun strategieën/projecten maar ten dele terug in de begroting. Wij zien legio voorbeelden waarbij de onderhoudsafdeling de onderhoudsgetallen in de meerjarenbegroting niet herkent of waar geen afstemming plaatsvindt over de exploitatie effecten van investeringen die worden ingerekend.

Wat kan helpen om de eilanden naar elkaar te drijven is de begroting beter toegankelijk te maken. Maar hoe doet u dit? Wat wel eens wordt vergeten, is dat het voor niet-financiële medewerkers lastig kan zijn om de cijferbrij te doorgronden. Het kan behulpzaam zijn om de cijfers te visualiseren om de begroting beter toegankelijk te maken en uit te leggen.

Tip: Tijdens de training Financiële sturing gaan we dieper in op financiële kaders en financieringscapaciteit.

Data vertalen naar begrijpbare taal

Voor een klant hebben we een tool ontwikkeld om de begroting en onderliggende beleidskeuzes visueel inzichtelijk te maken. Moeilijk te interpreteren software output wordt omgezet in duidelijke, en begrijpelijke grafieken. De tool geeft een grafische weergave van de begrotingsoutput en legt relaties tussen de verschillende kengetallen. Daarmee wordt het makkelijker om effecten van beleidskeuzes inzichtelijk te maken. Dit geldt niet alleen voor het presenteren aan collega’s, maar ook naar belanghebbenden buiten de organisatie.

Omdat meer corporaties worstelen met het toegankelijk maken van de begroting, stellen we deze tool beschikbaar voor andere corporaties. Lees hier meer over de tool voor datavisualisatie van uw begroting.

Meer over de begroting en financiële sturing

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van de meerjarenbegroting? Of wilt u zelf aan de slag om uw kennis over dit onderwerp te vergroten? Tijdens de opleiding financiële sturing gaan we dieper in op de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Wilt u vervolgens de verdiepingsslag maken naar het inzichtelijk maken van deze uitkomsten? Neem vrijblijvend contact op met Rob Sukaldi voor de mogelijkheden.

  • Daan Vrijmoet
    Daan Vrijmoet Directeur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

  • Inzicht in beoordelingscriteria
  • Alles over bijstuurinstrumenten
  • Opstellen financieel sturingskader
  • Rol van eigen vermogen en ORT budget

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...