Een eerherstel voor chef boekhouding

 In Control & Compliance

Iwoningcorporatie boekhouding administratienderdaad. Dit wordt een pleidooi voor het in ere herstellen van de chef boekhouding.

Vroeger…  toen was alles beter.

Er bestond een duidelijke hiërarchie en rolverdeling, de baas was de baas en de medewerkers luisterden naar hem. De boekhouding werd gevoerd door serieuze mensen die achter hun bureau zaten en hun werk deden. Achter zijn bureau, op een verhoging, zat de chef boekhouding alles in de gaten te houden en problemen op te lossen. Hij wist wat er gebeurde en kende zijn cijfers. Hoezo ‘het nieuwe werken’ ?!

En tegenwoordig is alles anders.

Niemand heeft nog de titel ‘chef boekhouding’. Als de functie nog bestaat, heet die ‘manager accounting’ of zo. En uiteraard is het werk geautomatiseerd, wordt maximaal gebruik gemaakt van informatietechnologie, en vindt de gegevensverwerking binnen systemen plaats volgens programmeerregels. En het nieuwe werken is ingevoerd. Maar dat terzijde.

Informatietechnologie en boekhouden

Begrijp me goed, ik ben een groot voorstander van het maximaal gebruiken van nieuwe informatietechnologie in de boekhouding. Zeker als pakketten goed geïntegreerd zijn scheelt dit een hoop werk en komt het de informatievoorziening ten goede.

De truc bij informatietechnologie…

Maar dan komt de truc. Je moet dan wel heel goed begrijpen wat er gebeurt in je systemen. Te vaak zie ik dat de functie van chef boekhouding verworden is tot functioneel applicatiebeheerder en dat organisaties blind varen op hun pakket. Een pakket dat meestal door techneuten is ingericht. Maar vaak is hiermee ook de verantwoordelijkheid verdwenen voor de informatie die uit de administratie komt. Of de verantwoordelijkheid lijkt versnipperd te zijn.

De chef boekhouding wist welke informatie hij opleverde, en wist welke controles hij moest uitvoeren of uit moest laten voeren om te garanderen dat de informatie klopte. Onder andere omdat hij zijn boekingsregels kende.

Mijn pleidooi is dan ook het in ere herstellen van de chef boekhouding. En die mag ook best manager accounting heten. Of iedere andere naam die bij de taak past. Als hij maar weet wat er in zijn boekhouding gebeurt, daarop controles inricht en de verantwoordelijkheid voor zijn producten neemt. Ongeacht de gehanteerde technologie. En vooruit dan maar, dat mag ook op een flexibele werkplek.

Meer weten?

In de training ‘Jaarafsluiting en jaarrekening van de corporatie’ wordt ingegaan op een beheerste en efficiënte jaarafsluiting, waarbij de verschillende rollen ook aan bod komen.  Om kennis te verrijken, te verdiepen en toe te passen van de boekhoudregels. Voor een korte doorlooptijd van de jaarrekening maar ook voor alle vele rapportages daarna.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Leergang Control en compliance bij corporaties