Vijf tips bij BTW: niet leuker maar wel makkelijker!

Geplaatst op 13 februari 2020
Geschreven door
Categorie Algemeen

BTW…  het is voor de administratie bij iedere factuur steeds weer opletten, en soms een flinke puzzel. Want al die verschillende situaties maken het er niet makkelijker op. Zo is het verhuren van woningen vrijgesteld van de heffing van BTW, maar heeft dat een negatief effect op de exploitatiekosten doordat BTW niet kan worden verrekend.

En dan zijn er ook nog de belaste (neven) activiteiten. Hoe kunt u slim omgaan met dit proces zodat het uw corporatie geen onnodige tijd en kosten kost? Leo Hellemons deelt vijf praktische tips.

Wanneer wel en wanneer geen BTW?

Naast de BTW onbelaste verhuur van woningen, verrichten woningcorporaties ook belaste (neven) activiteiten, zoals bijvoorbeeld het verhuren van commercieel vastgoed. De daaruit voortvloeiende opbrengsten zijn wél belast met BTW. Door een zo zuiver mogelijke kostentoerekening kan optimaal gebruik worden gemaakt van de aftrekbaarheid van de BTW op de kosten. Daarnaast is de corporatie als verlengstuk van de Belastingdienst verantwoordelijk gesteld voor de afdracht van de BTW op de nota’s van o.a. de aannemers door de verleggingsregeling.

Tip: Wilt u tijd en kosten besparen? Tijdens de training Basisprincipes BTW voor de administratie gaan we specifiek in op de situatie bij woningcorporaties met praktische handvatten die u direct toe kunt passen.

Vijf praktische tips bij de BTW verwerking:

Hoe kunt u als corporatie slim omgaan met het tijd- en kostenproces? Het is altijd belangrijk om de BTW op de betaalde facturen zo juist mogelijk te verantwoorden in de crediteurenadministratie. Bij een corporatie is dat dus een stuk complexer door de BTW vrijgestelde en BTW belaste activiteiten. Deze vijf tips zorgen dat u het proces zo efficiënt mogelijk kunt doorlopen.

#1: Ga terug naar de hoofdregel

Als BTW wordt afgedragen over de opbrengst van een activiteit, dan mag ook de BTW op de daarmee samenhangende kosten worden teruggevraagd.

#2: Commerciële huurvorderingen

Hebt u commerciële huurvorderingen afgeboekt? Vraag dan de BTW terug die al is afgedragen over de opbrengsten.

#3: BTW belaste en onbelaste verhuur

Gaat u van BTW belaste verhuur naar BTW onbelaste verhuur of andersom? Dit heeft binnen de herzieningstermijn van 10 jaar na oplevering gevolgen voor de verrekende of nog te verrekenen BTW.

#4: Serviceabonnement

Biedt u de huurder een serviceabonnement aan voor het uitvoeren van kleine herstellingen? Deze dienst is met BTW belast, maar de BTW over de betaalde kosten hiervoor is weer aftrekbaar. Zorg voor een juiste administratieve verwerking om de betaalde BTW apart zichtbaar te maken en terug te kunnen vragen.

#5: Handmatig wijzigingen

Een ontvangen factuur die onjuist is, mag nooit handmatig gewijzigd worden (denk bijv. aan facturen met kredietbeperking met BTW daarover) Dit kan leiden tot een boete en het verlies van het recht op teruggaaf van betaalde BTW.

Door aan de basis de facturenstroom direct juist en tijdig te verwerken wordt kostbare tijd bespaard op het proces van dagelijkse verwerking en voorkomt u veel onnodige kosten.

Wilt u de BTW voor uzelf makkelijker maken?

Werk dan aan uw kennis tijdens de praktische cursus Basis BTW voor de administratie. Samen gaan we aan de slag met de belangrijkste zaken voor corporaties rondom de BTW. Het heeft veel cursisten geholpen om financiële besparingen voor hun corporatie te realiseren.

Meer verdieping in de regelgeving rondom omzetbelasting en de wet ketenaansprakelijkheid?

Volg dan de cursus Omzetbelasting en wet ketenaansprakelijkheid. Tijdens deze cursus duikt u samen met een fiscalist dieper in de onderliggende regelgevingen en casuïstiek.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Staat van de Corporatiesector 2019De loonstrook: 5 punten waarop het vaak mis gaat bij inkomensregistratie